a123

Veksellesing og monologer

Vekselbønn - fire bønner (.doc / .pdf)

Veksellesing - Salme 95 og bønn (.doc / .pdf)

Veksellesing - Matteus 25 (.doc / .pdf)

Monolog - Joh 13 (.doc / .pdf)

Monolog - Sønnene og vindgården (.doc / .pdf)

 

Laget av Ann Pender