a123

Andaktsopplegg om Guds navn

Andaktsopplegg om Guds navn

Hva kan Guds navn fortelle oss om Han og om oss? Hvordan kan Hans ulike navn være til velsignelse i din hverdag? Rut Baronowsky har laget et andaktsopplegg for syv dager om dette.

Andaktsopplegg om Guds navn (.docx / .pdf).