a123

Elektroniske julegryter/crowdfunding

Lokale julegryter på nett – god mulighet for digital innsamling.

Også i år vil korpsene ha mulighet for å samle inn penger via en digital julegryte, der de innsamlede midlene vil gå direkte til korpset. Alle korps med egen Facebookside, vil få tilsendt en lenke til en lokal digital julegryte som er laget klar til bruk. Som tidligere år er dette et samarbeid med bidra.no. Den digitale gryta kan dere spre i deres egne sosiale kanaler eller på e-post til nettverket deres. Jo mer dere sprer, desto mer penger kommer inn. 

Mer informasjon kommer når lenken sendes dere pr. e-post.