a123

Hva skal jeg svare på det, da?

Det kan komme mange ulike spørsmål. Både fra folk som kommer til gryta og fra pressen.

I KS har vi budskapsplattformer til bruk i møte med presse og andre. 
Link finner du her. Punktet "Når noen spør " ligger på 6.7. (Krever innlogging). Har du behov for hjelp til pressehåndtering, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiverne på HK på telefon 22 99 85 00. Se forøvrig eget punkt om pressemelding.

Andre ting folk gjerne lurer på

Tar vi imot pakker?
Vi er takknemlig for alle givere – både av gaver og penger. Samtidig er det slik at penger gir oss større handlingsrom til å møte de faktiske behovene hos dem som henvender seg til oss. Det gir oss også færre praktiske utfordringer med å pakke opp og formidle videre.

Hva hvis vi får pakker selv om vi har informert om at vi ikke tar imot?
Da tar vi imot med et hjertelig smil, takker giveren og finner best mulige måter å formidle pakkene videre. Dersom korpset ikke selv kan gi dem videre, kan de gis til Fretex.

Skal pakker pakkes inn og merkes?
På grunn av dårlige erfaringer er vi nødt til å åpne pakkene før vi gir dem videre. Samtidig ser vi den pedagogiske verdien av at barn pakker inn gaver og gir til andre barn, og vil derfor ikke fraråde noen å pakke inn pakker som leveres inn.

Hva hvis giver ikke vil at gaven skal havne hos Fretex?
Vi får inn veldig mange pakker før jul. Fretex er et heleid datterselskap med et landsdekkende transport- og logistikksystem som hjelper oss med profesjonell håndtering av dette. Utgangspunktet er at gavene skal gå rett til en mottaker, men dersom vi får inn flere gaver enn vi kan videreformidle, vil gavene bli solgt i Fretex-butikker. Dette kommer likevel trengende til hjelp fordi de ofte får rekvisisjoner fra Frelsesarmeen til å handle på Fretex, og fordi alle inntektene fra Fretex går til Frelsesarmeens arbeid.

Vil Frelsesarmeen bare ha nye ting?
Nei. Samtidig er det slik at mange barn fra familier som vi kommer i kontakt med hele året igjennom oftest får brukte og/eller arvede ting. Vi er opptatt av at også disse barna skal kunne ta del i det som er selvfølge for barn flest i Norge, nemlig gleden av å få noe nytt til jul. Brukte ting har stor bruksverdi, men ikke nødvendigvis innpakket under et juletre.

Hva er den mest effektive måten å støtte Frelsesarmeen på:
• i gryta
• på Vipps, sentralt eller lokalt
• på giro 3000.15.07350 eller lokalt kontonummer
• frelsesarmeen.no/gi
• innsamlingsaksjon på Facebook
• lokal nettgryte på frelsesarmeen.bidra.no
Oppgir man personnummer på giro eller nett, vil man kunne få skattefradrag.

Del ut Krigsropets julemagasin til alle som vil ha
Givere trenger selvfølgelig ikke da betale ekstra for bladet. Det viktige er at vi får ut så mange som mulig av de 25 000 bladene som blir produsert, for å formidle det kristne julebudskapet og fortelle om Frelsesarmeens arbeid. I år har bladet nytt design. Det kommer en egen e-post fra Krigsropet om hvordan du bestiller julenummeret (og eventuelt etterbestiller om du går tom) i månedskiftet oktober/november.