a123

August 2017

 

Kommandør William Cochrane

18-21.08 Besøk på Island

20.08 Akureyri korps, Island

20.08 Velkommen og innsettelse av nye divisjonsledere for Island og Færøyene, Reykjavik

23.08 DC-konferanse, Jeløy

24.08 HK-dagen, Oslo

25-27.08 Weekend for pensjonerte offiserer, Hadeland

27.08 Kadettenes velkomstmøte, Moss korps

29.08 Åpning av Homeless Worldcup i fotball, Oslo

31.08 Kulturkveld i Oslo 3. korps

 

Oberstene Jan Peder og Birgit Fosen

27.08 Kadettenes velkomstmøte, Moss korps

29.08 Åpning av Homeless Worldcup i fotball, Oslo