a123

Februar 2017

Kommandør William Cochrane

03-05.02 Velkommen for ny TC, Island og Færøyene divisjon, Torshavn

10.02 Kurs for løytnanter, Jeløy

11-18.02 Konferanse i Toronto, Canada

20.02 Offiserskurs/retreat, Jeløy

22.02 Åndelig dag på Offisersskolen, Jeløy

 

Oberst Jan Peder Fosen

03-05.02 Velkommen for ny TC, Island og Færøyene divisjon, Torshavn

13.02 Offisersskolen, Jeløy

13.02 Offiserskurs, Jeløy

16.02 Skudenes korps

17.02 Stord korps

19.02 Haugesund korps

20.02 Offiserskurs/retreat, Jeløy