a123

Mars 2017

Kommandør William Cochrane

05.03 Hamar korps

06.03 Offiserskurs, Jeløy

13.03 Offisersmøter, Østre divisjon, Asker

14.03 Templet korps, hjemforbundet, Oslo

19.03 Moss korps

24-27.03 Island, Generalen besøker Island

24-26.03 Møter i Reykjavik med Generalen, Breidholt kirke

28.03 Norges Kristne Råd, Oslo

30.03 Nordisk Offisersskoleuke

31.03 Offiserskurs, Jeløy

 

Oberstene Jan Peder og Birgit Fosen

24-27.03 Island, Generalen besøker Island

24-26.03 Møter i Reykjavik med Generalen, Breidholt kirke

 

Oberst Jan Peder Fosen

06.03 Offiserskurs, Jeløy

22.03 Åndelig dag på Offisersskolen, Jeløy

31.03 Offiserskurs, Jeløy

 

Oberst Birgit T. Fosen

03.03 Kvinnenes internasjonale bønnedag, Majorstua korps

03.03 Kvinnenes internasjonale bønnedag, St. Hallvard kirke