a123

September 2017

 

Kommandør William Cochrane

03.09 Homeless Worldcup i fotball, Oslo

05-07.09 Territorial Review, HK

10.09 Velkommen og innsettelse av ny divisjonssjef for Sentraldivisjonen, Oslo 3. korps

12-13.09 Inspirasjonssamling - offisersmøter, Vestre divisjon, Holmavatn

17.09 Velkommen og innsettelse av nye divisjonsledere for Østre divisjon, Drammen

18-19.09 Inspirasjonssamling - offisersmøter, Østre divisjon, Jeløy

25.09 Missionary Projects Conference, Jeløy

26-27.09 Inspirasjonssamling - offisersmøter, Island & Færøyene, Nord Norge og Nordre divisjoner, Hadeland

 

Oberstene Jan Peder og Birgit Fosen

03.09 Innesøndag på Offisersskolen, Jeløy

05-07.09 Territorial Review, HK

12-13.09 Inspirasjonssamling - offisersmøter, Vestre divisjon, Holmavatn

15.09 Velkommen og innsettelse av nye divisjonsledere i Nordre divisjon, Trondheim

17.09 Velkommen og innsettelse av nye divisjonsledere i Nord Norge divisjon, Tromsø

18-19.09 Inspirasjonssamling - offisersmøter, Østre divisjon, Jeløy

26-27.09 Inspirasjonssamling - offisersmøter, Island & Færøyene, Nord Norge og Nordre divisjoner, Hadeland