a123

Informasjon om legatene og kriterier for tildeling

NB! Viktig informasjon om legatsøknaden. Må leses før søknad sendes.

Korps og enheter tilknyttet Frelsesarmeen kan søke om støtte fra legatene i henhold til vedtektsbestemte formål som er basert på testamenter. De respektive formålene er beskrevet for hvert enkelt legat i understående. 

Utdeling foretas i legatenes styremøte på grunnlag av mottatte søknader innen søknadsfristen 7. september.

Eget søknadsskjema og budsjettark skal anvendes. 

Dersom det søkes fra flere legater til samme prosjekt, sendes bare en søknad.

Søknadene registreres og behandles av Forvaltningsavdelingen ved Frelsesarmeens Hovedkvarter i henhold til legatenes respektive vedtekter og testamenter. Vurdering og tildeling gjøres av legatenes styre etter fristen 7. september. Svar blir sendt søkerne så snart det foreligger en beslutning.

Mange tildelinger krever rapport i etterkant. Du finner skjema til utfylling her.

Spørsmål vedrørende legatene kan stilles til:

Forvaltningsavdelingen v/ Øivind Christensen, tlf. 22 99 85 63

Oversikt over legatene - tildelingsramme for 2019

1. Frelsesarmeens storbylegat

Legatets formål er å dele ut midler til Bergen, Stavanger, Oslo, Trondheim.

Tildelingsramme:

Oslo 1 336 000

Bergen 190 000

Stavanger 337 000

Trondheim 537 000

 

2. Frelsesarmeens landsomfattende legat

Legatets formål er å dele ut midler til Frelsesarmeens arbeid i Norge.

Herunder evangeliseringstiltak og hjelp til korps m.m.

Tildelingsramme: 200 000

 

3. Frelsesarmeens legat for lokal virksomhet

Legatets formål er å dele ut midler til Frelsesarmeens lokale aktiviteter, eller til spesielle brukergrupper på spesifikt angitte steder, herunder fordeling av midler til diakonalt og sosialt arbeid. 
Informasjon om hvilke spesifikt angitte steder dette gjelder kan fås ved henvendelse til styrets sekretær, Øivind Christensen.

Tildelingsramme: 1 800 000

  

4. Frelsesarmeens legat for sosialt arbeid

Legatets formål er å dele ut midler til Frelsesarmeens diakonale og sosiale hjelpearbeid.

Tildelingsramme: 2 200 000

  

5. Frelsesarmeens legat for barn, ungdom og utdannelse

Legatets formål er å dele ut midler til oppmuntring for Frelsesarmeens barne- og ungdomsarbeidere, og til støtte for norske og utenlandske elever som har svak økonomi, ved Frelsesarmeens skoler i Norge.

Tildelingsramme: 250 000

  

6. Frelsesarmeens Legat for eldre

Legatets formål er gjennom Frelsesarmeen i Norge å dele ut midler til tiltak for eldre, både i Norge og utenlands.

Tildelingsramme: 1 900 000