a123

Informasjon om legatene og kriterier for tildeling

Korps og enheter tilknyttet Frelsesarmeen kan søke om støtte fra legatene.

 

Utdeling foretas i legatenes styremøte på grunnlag av mottatte søknader innen søknadsfristen 15. september hvert år.

Eget søknadsskjema og budsjettark skal anvendes. 

Dersom det søkes fra flere legater til samme prosjekt, sendes bare en søknad.

Søknadene registreres og behandles av Forvaltningsavdelingen ved Frelsesarmeens Hovedkvarter i henhold til legatenes respektive vedtekter og testamenter. Vurdering og tildeling gjøres av legatenes styre etter fristen 15. september, årlig. Svar blir sendt søkerne så snart det foreligger en beslutning.

Mange tildelinger krever rapport i etterkant. Du finner skjema til utfylling her.

Spørsmål vedrørende legatene kan stilles til:

Forvaltningsavdelingen v/ Øivind Christensen, tlf. 22 99 85 63

 

Oversikt over legatene - tildelingsramme for 2018

1. Frelsesarmeens storbylegat

Legatets formål er å dele ut midler til Bergen, Stavanger, Oslo, Trondheim.

Tildelingsramme:

Oslo  1 540 000

Bergen 60 000

Stavanger 420 000

Trondheim 680 000

 

2. Frelsesarmeens landsomfattende legat

For 2018 - ingen tildeling.

Legatets formål er å dele ut midler til Frelsesarmeens arbeid i Norge.

Herunder evangeliseringstiltak og hjelp til korps m.m.

 

3. Frelsesarmeens legat for lokal virksomhet

Legatets formål er å dele ut midler til Frelsesarmeens lokale aktiviteter, eller til spesielle brukergrupper på angitte steder, herunder fordeling av midler til diakonalt og sosialt arbeid.

Tildelingsramme: 2 400 000

 

 

4. Frelsesarmeens legat for sosialt arbeid

Legatets formål er å dele ut midler til Frelsesarmeens diakonale og sosiale hjelpearbeid.

Tildelingsramme: 2 350 000

 

5. Frelsesarmeens legat for barn, ungdom og utdannelse

Legatets formål er å dele ut midler til oppmuntring for Frelsesarmeens barne- og ungdomsarbeidere, og til støtte for norske og utenlandske elever som har svak økonomi, ved Frelsesarmeens skoler i Norge.

Tildelingsramme: 70 000

 

6. Frelsesarmeens Legat for eldre

Legatets formål er gjennom Frelsesarmeen i Norge å dele ut midler til tiltak for eldre, både i Norge og utenlands.

Tildelingsramme: 2 400 000