a123

Registrere nye brukere

Som hovedregel sendes innloggingsinformasjon til Frelsesarmeens enheter sine offisielle e-postadresser. Dersom det er personer som ikke på jevnlig basis leser denne e-postkontoen, som skal ha ansvar for en nettside, anbefaler vi at vedkommende får en personlig innlogging. Registreringen må bekreftes av ansvarlig leder i enheten (daglig leder, korpsleder etc.), og seksjon for informasjon og innsamling vil ta kontakt for å bekrefte.

Registrering av nettsersjanter