a123

Tips til gudstjeneste

Her finner dere forslag til bibeltekst, bønn, drama, sitater og dikt. Forslag til musikk finner dere her. Vi håper dette kan være til inspirasjon og hjelp.

 

.

 

 

Bibeltekst

Her finner dere forskjellige forslag til tekster fra Bibelen som dere kan ha til tekstlesning og/eller bygge andakten rundt. Det er fint å kunne minne hverandre på at vi hjelper når vi har mulighet til det, og at vi i neste omgang kan være de som trenger hjelp. Det er viktig å påpeke gjensidigheten i dette. For vi er ikke de sterke og de andre de svake. For alle er vi både sterke og svake‒ vi trenger hverandre.

 

Lukas 4,16–19 og Jesaja 61

Behovene vi ønsker å møte i vennskapsaksjonen kan settes i sammenheng med hva vi kan bidra med. Tekstens innhold har aktualitet og minner oss om vår tjeneste. Vi er skapt til å ha en relasjon til hverandre i absolutt hele verden.

 

Matteus 25, 31-46

Jesus minner oss om at når vi tjener andre, tjener vi Han. Vi kan alle bidra med våre gaver og ressurser, alle er like viktige og verdifulle. Menneskeverdet kan også løftes frem her.

 

Andre bibeltekster kan være:

• Joh. 15, 12 - 13

• 1. Joh. 4, 7 - 16

 

.

 

 

Bønn

Bønnen, Vår Far, (Fader vår) er fin å bruke i forbindelse med Vennskapsaksjonen. Her understrekes det at Gud er hele verdens Far og at vi alle er søsken. Vår Far er en relasjonsbønn mellom oss; den enkelte og Gud, oss i mellom og mellom oss og Gud.

 

.

 

 

Drama

Historien om «Den gamle skomakeren» av Leo Tolstoj. Skomakeren venter på Jesus og vil så gjerne se han. Skomakeren får møte Jesus, men kanskje på en annen måte enn det han hadde sett for seg. Nettopp gjennom andre mennesker, mennesker som trengte skomakerens hjelp. Dette er også en historie som egner seg godt som drama i en gudstjeneste, gjerne linket til bibelteksten.

 

 

.

 

 

 Sitater

• Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv. (Arnulf Øverland)

• Gode venner er engler som løfter oss opp igjen når våre vinger har glemt hvordan det er å fly.

 

 

.

 

 

Dikt

 

Tung tids tale

Det heiter ikkje: EG no lenger.

Heretter heiter det: VI.

Eig du lykka så er ho ikkje lenger berre di. Alt det som bror din kan ta imot av lykka di, må du gi.

Alt du kan løfte av børa til bror din,

må du ta på deg.

Det er mange ikring deg som frys,

ver du eit bål, strål varme ifrå deg!

Hender finn hender, herd stør herd,

barm slår imot barm.

Det hjelper da litt, nokre få forfrosne,

at DU er varm!

Halldis Moren Vesaas

 

 

 

Tips til gudstjenesten er utviklet av major Bjørg Randi Bråthen, seksjonsleder for hjem og familie.