a123

.

Lag din egen bøsse til vennskapsaksjonen!

 

I år oppfordrer vi alle til å lage sine egne bøsser− det er praktisk, morsomt og ressursbesparende. Lykke til!

Last ned filvennskapsaksjonen2017.pdf(9 2 0kb)

 

1. Skyll og tørk en melkekartong eller juicekartong.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Klipp av halvparten, slik at kartongen er omtrent 10,5 cm høy.

.

 

 

 

 

 

 

 

 3. Skriv ut malen i “faktisk størrelse”, på et A4 ark.

4. Klipp arket i to langs den stiplede linjen på langsiden av arket.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lag et hull i det lille rektangelet.

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Brett langs alle kantene med stiplede linjer på den øverste delen av arket, og tre steder langs det nederste arket.

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Plasser den øverste delen over toppen av melkekartongen, brett inn langs kantene og fest med teip.

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Fest så den nederste delen rundt melkekartongen. Stram til og bruk lim eller teip for å feste.

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9. Og vips! Du har en nå din egen sparebøsse til innsamling av penger til våre vennskapsland.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design og oppskrift er utviklet av Mari Sandbakk, grafisk designer på seksjon for informasjon og innsamling.