a123

Kompetansebase

Takk for at du klikket deg inn på denne siden.  Ved å klikke videre på linken nedenfor kommer du inn på selve databasen, der du kan legge inn informasjon om din formelle og uformelle kompetanse. 

Klikk deg inn her.

Hensikten med denne basen er å gjøre bedre bruk av de ressurser som allerede finnes innenfor Frelsesarmeen.  Det vil si at vi først undersøker om det finnes kvalifiserte personer innenfor Armeen når en oppgave skal utføres eller en stilling besettes.  Det å registrere seg i basen innebærer ikke noe løfte om jobb eller oppdrag, men vil øke muligheten for at Frelsesarmeen får rett person på rett plass.  Det kan gjelde både lønnet arbeid og oppgaver for frivillige. 

Når du registrerer deg i basen bekrefter du at du er kjent med følgende: 

·        Du er ansvarlig for at informasjonen i basen er riktig. 

·        Du kan når som helst endre eller fjerne informasjon om deg selv. 

·        Du forplikter deg ikke til noe ved å registrere deg i basen 

·        Personalavdelingen kan gi utskrift av din CV til ledere i Frelsesarmeen som har ansvar for å rekruttere personer til ulike oppgaver. 

·        Du kan bli kontaktet hvis det blir behov for personer med din kompetanse 

·        Frelsesarmeen er ikke forpliktet til å gi deg oppgaver/stilling selv om du er registrert i basen 

·        Selv om du er registrert i basen må du sende søknad på stillinger som du ønsker å søke på. 

Databasen inneholder alle de vanlige opplysningene som man har med i en CV.  I tillegg ønsker Frelsesarmeen å vite mest mulig om kunnskap og ferdigheter som du kanskje ikke har dokumentasjon på.  Dette kan skrives under «Annet». 

Hvis du allerede har en konto hos Webcruiter eller Linkedin, kan du importere data derfra til kompetansebasen.