a123

Xledger

På denne siden skal dere kunne få svar på mange av de mest aktuelle spørsmålene rundt dagelig bruk av xledger. Vi skal legge ut oppdaterte guider og rutinebeskrivelser, som gir dere en oversikt over hva som må gjøres i gitte tilfeller.

Kontakt oss gjerne på support.xledger@ om dere føler guiden er mangelfull, eller trenger videre oppfølgning. 

Spørsmål og svar

Xledger pålogging

Din rolle og avdeling

Godkjenning av faktura

Oppgjør i bank (Skjema + beskrivelse)

Julegryta (Alle Skjemaer)


Kalender

Vis flere
viewNews is