a123

Fretex frikjent

Fretex frikjent

Oslo tingrett frikjente Fretex Miljø AS for usaklig oppsigelse 15. februar.

Vi har tidligere fortalt om denne saken her og her på Perleportalen.

Per-Yngve Monsen (administrasjonssjef i tidligere Fretex Øst-Norge AS) har i forbindelse med omorganiseringen av Fretex fra regionale til virksomhetsstyrte selskaper, ikke akseptert stillingene han har blitt tilbudt, og han valgte å gå til sak mot Fretex Miljø AS for usaklig oppsigelse. Han mente å ha bli utsatt for gjengjeldelse etter varsling om det han oppfattet som kritikkverdige forhold i Fretex.

 

Saken gikk i Oslo tingrett i fra 14. til 25. januar.  Dommen ble avsagt fredag 15. februar, og Fretex Miljø AS ble frifunnet. Dommen er i tråd med Fretex sin påstand.

 

Bakgrunn

 

Fra 1. januar 2018 gikk Fretex fra fire regionale selskaper (Fretex Nord-Norge AS, Fretex Midt-Norge AS, Fretex Vest-Norge AS og Fretex Øst-Norge AS) til to virksomhetsstyrte selskaper: Fretex Miljø AS og Fretex Jobb og Oppfølging AS.

  

Bakgrunnen for endringene var både å tilpasse virksomheten til NAVs regelverk og å styrke konkurransekraften.

 

Omorganiseringen var en virksomhetsoverdragelse og alle ansatte i de regionale selskapene fikk tilbud om jobb i de nye selskapene. For de fleste ansatte i Fretex betydde dette kun at de fikk endret arbeidsgiver fra 1. januar 2018.

 

Alle lederne i de fire regionale selskapene deltok i prosessen med å lage de nye organisasjonskartene. Prosessen munnet ut i endringer for alle disse stillingene.

 

Per-Yngve Monsen ble spurt om han var interessert i stillingen som leder for regnskap og lønn i Fretex Norge AS. Det var han ikke. Han har videre takket nei til tilbud om stilling som controller og deretter som HMS-/Lean-koordinator i Fretex Miljø AS.


Rettens vurdering

Rettens flertall konkluderte med at endringsoppsigelsen av Per-Yngve Monsen ikke var en gjengjeldelse for hans varsling av det han oppfattet som kritikkverdige forhold hos Fretex. Rettens flertall fant heller ikke andre forhold som kan karakteriseres som gjengjeldelse.


Rettens vurdering av omorganiseringen:

 

«På bakgrunn av omfattende gjennomgang av konsernets virksomhet og vurderingen av spørsmålet om omorganisering (...) ser rettens flertall det som svært lite sannsynlig at et slikt ressurskrevende og gjennomgripende tiltak ble iscenesatt med det formål å fjerne Monsen fra stillingen som administrasjonssjef. Rettens flertall ser det som klart mest sannsynlig at den gjennomførte omorganiseringen ville funnet sted også om Monsen og hans varslinger tenkes bort (…) Flertallet bemerket for øvrig at enkelte av de tilbudene om annet arbeid som ble gitt Monsen da hans stilling ble borte, viser at omorganiseringen ikke ga noen sikkerhet for at man ville bli kvitt ham. (…) I samsvar med flertallets oppfatning kan Monsen ikke gis medhold i sin påstand om at oppsigelsen av ham kjennes ugyldig.»

 

Pressetalsperson i saken er Fretex´kommunikasjonssjef Trine Gjermundbo trine.gjermundbo@fretex.no, mob 918 15 418. 

Fretex har en egen side om saken her

a123

Forfremmet til herligheten

Forfremmet til herligheten

Frelsesarmeen takker for trofast tjeneste og lyser fred over Else Levangs minne.

Major Else Levang ble forfremmet til herligheten fredag 3. august.

Else Levang ble født i 1926 og kom til Krigsskolen fra Sandnes korps i 1952.  Hun og hennes mann, Theodor, fikk først ordre til Aamodt, og deretter til en rekke korps rundt om i Norge.  De siste årene arbeidet de innenfor Fretex i Stavanger.

Else og Theodor Levang ble pensjonert i 1989.

Frelsesarmeen takker for trofast tjeneste og lyser fred over Else Levangs minne.

Begravelse fra Sviland kapell i Sandnes torsdag 9. august kl 11.30.

a123

Unge ledere samlet til kurs

I helgen var 20 deltagere og 17 mentorer samlet på Island til siste helg sammen i lederutviklingsprogrammet for unge ledere (LUP).

Unge ledere samlet til kurs
Deltagerne samlet på Island. Foto: Frelsesarmeen

Deltagere har gjennom dette arbeidsåret hatt praksis i sitt hjemkorps under oppfølging av gruppeledere og en personlig mentor. Mentorgruppen består av både offiserer og soldater, tilhørende deltagerens hjemkorps eller divisjonen de tilhører. Dette er den tredje samlingen i rekken og denne gang var det fokus på det å være en kristen leder. 

– Vi har hatt en utrolig flott gjeng med mentorer til dette kullet og har virkelig satt en høy standard for LUP-forløpet. De er sterke forbilder i både ledelse og åndelig liv, sier Majken Toke Solberg, undervisningskonsulent i FAbU. 

Fokus på utfordringer
Under samlingene deler deltagerne erfaringer og utfordringer med hverandre, og gir hverandre oppmuntring og gode råd inn i det arbeidet de står i på korpset.

Som leder kan man komme opp i ulike situasjoner som kan være vanskelige eller utfordrende. Det kan være et møte med et barn som har det vanskelig hjemme, en ungdom som er utagerende på klubben, kommunikasjon med en utfordrende mamma eller pappa eller uenigheter i ledergruppen om hvordan ting skal gjøres. Under kurset på Island arbeidet deltagerne med oppgaver knyttet til denne problematikken. 

Et sted for utvikling

Unge ledere samlet til kurs
Deltagerne fikk oppleve Islands natur på nært hold. Foto: Frelsesarmeen

I arbeidet med å skape gode, unge kristne ledere har FAbU fokus på å gi ungdommer og unge voksne en mulighet og hjelp til å utvikle seg som disipler, og til å være sterke i seg selv til å stå i et kristent lederskap på korpsene deres.

– Vi ønsker at de skal få en sterk menighetstilknytning og få eierskap til det arbeidet de står i,forteller Solberg. 

Tid for samhold 
I løpet av helgen på Island ble det god tid til gruppesamtaler og samtaler mellom mentor og deltager. Det var også tid til å være sammen i lovsang, bønn og fordypelse i det å være en kristen leder. Deltagerne fikk også en guidet busstur tundt på sagaøya hvor de fikk oppleve den vakre og spesielle naturen. Det ble også tid til en dukkert i en av de varme kildene. 

Unge ledere samlet til kurs
Deltagerne var på guidet busstur. Foto: Frelsesarmeen

Samlingene er et viktige møtepunkt for deltagerne, spesielt med tanke på fellesskapet med andre unge ledere og muligheten til å speile seg i andre som er i en lignende situasjon.

– Ungdommene er svært reflekterte og har sterke vitnesbyrd om Jesus i deres liv og hverdag, avslutter Majken. 

Påmeldingen til neste års LUP er åpen, søk her! (søknadsfrist 1. mai)

a123

Frelsesarmeens familiestøtteprogram utvider

I februar startet Frelsesarmeen sin tiende Home-Start avdeling, denne gangen ble det forebyggende tiltaket startet på Grorud.

Frelsesarmeens familiestøtteprogram utvider
Familiekontakten besøker familien et par timer hver uke. Foto: Home-Start

Fra før har Frelsesarmeen Home-Start avdelinger flere steder i Oslo, samt Arendal, Drammen, Nedre Eiker og Kristiansand. 

– Vi vet i dag mye om viktigheten av forbyggende arbeid og det å komme tidlig inn i situasjoner for å kunne skape en varig forandring. Home-Start Familiekontakten er Frelsesarmeens konsept for helsefremmende og forebyggende arbeid inn til sårbare småbarnsfamilier, sier Bente Vaage, prosjektleder for forebyggende tiltak i Frelsesarmeens barne- og familievern. 

Hun forteller at mange av familiene de møter ofte har store sosioøkonomiske utfordringer. 

– Vi kommer i kontakt med ulike familier, unge foreldre, lavt utdannede og uten jobb eller skole, og familier med innvandrerbakgrunn. Fellesnevneren for alle er at de har et lite sosialt- og avlastende nettverk. 

Familiekontaktene (de frivillige) og den ansatte koordinator arbeider med å framheve de positive ressursene hos foreldrene, for å hjelpe de med å mestre foreldrerollen bedre slik at også barna får det bedre.

Muligheter på Grorud
Den nyoppstartede avdelingen på Grorud ledes av koordinator Elisabeth Jørgensen. Hun forteller om bratt læringskurve med opplæringskurs, kursing av frivillige og hjemmebesøk før oppstart. Nå ser hun fram til å rekruttere flere familier og frivillige til arbeidet. 

– Grorud er en spennende bydel, med stort fokus på barn og familier. Mitt inntrykk er at bydelens satsning på å gi bedre levevilkår også omfatter frivillig arbeid. Dette gir en god grobunn for en nyoppstartet Home-Start avdeling. 

Frelsesarmeens familiestøtteprogram utvider
Familiekontakten kan være god avlastning for familien. Foto: Lars Kristian Singelstad

Flere avdelinger fram mot 2021
Bente Vaage forteller at Frelsesarmeens barne-og familievern har som mål å utvide sitt forebyggende tiltaket enda mer i årene som kommer. Innen 2021 er ønsket å drifte til sammen 20 Home-Start avdelinger rundt i Norge. Det er også et ønske om å etablere et nettverksbyggende lavterskel tilbud for barnefamilier og/eller ungdom i «risikosonen» på 10 steder i Norge.

– Vi ønsker å styrke og øke foreldres omsorgskompetanse, samt skape inkluderingsarenaer for barn/ungdom og deres familier, forteller Vaage.

Home-Start som forebyggende tiltak
Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2-4 timer i uken.

En familiekontakt er en frivillige som har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn, og som har deltatt på et 25 timers forberedelseskurs i regi av Home-Start.

En av våre frivillige forteller at hun opplever arbeidet som givende for begge parter. 

– Vi har blitt godt kjent gjennom den tida jeg har vært der og vi samtaler og samhandler godt. Mor har stor tillit til meg og barna er svært glade for å se meg. Den gleden er gjensidig og jeg opplever dette som meningsfull bruk av tid for begge parter, forteller familiekontakten. 

Frelsesarmeens familiestøtteprogram utvider
Home-Start frivillig. Foto: Home-start

Home-Start ble startet i 1973 i England av en ung småbarnsmor som bidro frivillig på et drop-in senter for mødre og barn. Her så hun behovet for positiv voksenkontakt. I denne sammenheng var det ikke de profesjonelle fagfolkene de trengte, men et medmenneske – en annen mor som både kunne lytte og gi praktisk samt følelsesmessig støtte. Ideen om å etablere et korps av frivillige, som kunne forplikte seg til å besøke småbarnsfamilier i deres eget hjem et visst antall timer i uken, ble da unnfanget. Det første Home-Start kontoret i Norge åpnet i 1995 i Trondheim, nå er det over 36 avdelinger rundt i landet. Frelsesarmeen driver 10 av disse. 

a123

Booth-prisen tildelt Mel Young og Homeless World Cup

Hele sitt liv har Mel Young arbeidet utrettelig for mennesker som er hjemløse og for verdens fattige. På VM i gatefotballs avslutningsseremoni var det en ydmyk president som sammen med Homeless World Cup Foundation mottok Frelsesarmeens Booth-pris for sitt engasjement.

Booth-prisen tildelt Mel Young og Homeless World Cup
Det var en ydmyk Mel Young mottok Booth-prisen sammen med Homeless World Cup Foundation. Han ønsket også å dele den med alle deltakerne. Frelsesarmeens territorialleder, kommandør William Cochrane, delte ut prisen. Foto: Morten Bendiksen

Booth-prisen er Frelsesarmeens hederspris. Den tildeles en eller flere personer som har utført handlinger som Frelsesarmeen ønsker å uttrykke sin takknemlighet for, og som organisasjonen definerer som «i Catherine og William Booths ånd».

Formålet med prisen er å rette oppmerksomheten mot et verdifullt og uegennyttig engasjement som har rettet søkelyset mot noe som er grunnleggende for Frelsesarmeen og viktig for medmennesker. Booth-prisen er oppkalt etter Frelsesarmeens grunnleggere Catherine og William Booth.

Mel Young fikk utdelt prisen på avslutningsseremonien til Homeless World Cup, som de siste åtte dagene har vært arrangert på Rådhusplassen i Oslo. Young deler prisen med The Homeless World Cup Foundation (HWC), som han var med å stifte i 2001 og som han er president for. Stiftelsen har siden 2003 årlig arrangert et verdensmesterskap for hjemløse. I år var det Frelsesarmeen i Norge som var vertskap for mesterskapet som samlet til sammen 65 dame- og herrelag lag fra 47 land. Alle verdensdeler var representert.

Under Mel Youngs ledelse har HWC spredt seg over hele verden og har nå partnere i 74 land. Gjennom sine partnere når organisasjonen ut til over 100.000 hjemløse hvert år - mer enn en million mennesker det siste tiåret. I Norge er det Frelsesarmeen som er nasjonal partner for HWC.

Mel Young er lidenskapelig opptatt av å avskaffe hjemløshet og bekjempe fattigdom. Han har vært med å starte flere publikasjoner, inklusive «The Big Issue» i Skottland. Han er tidligere president og ærespresident for det internasjonale nettverket av gateaviser som han også var med å starte. Han er tidligere medlem av World Economic Forum Sports Agenda Council og han er formann i Sportscotland - det nasjonale byrået for sport i Skottland – for å nevne noe.

Frelsesarmeen vil gjerne hedre Mel Young og The Homeless World Cup for deres arbeid for utsatte grupper. Et arbeid helt i Catherine og William Booths ånd!

 

Tidligere vinnere av Booth-prisen:

• 2000: Baste Fanebust

• 2001: Nini og Thorvald Stoltenberg

• 2002: Ole Fyrand

• 2003: Simon Flem Devold

• 2004: Ingvar Ambjørnsen

• 2006: Stine Sofies Stiftelse

• 2008: Hallvard Bræin

• 2013: Ole Paus

 

a123

En korpsleder med store drømmer

Ukas FA-fjes er dansk, og har alltid satt pris på tryggheten i å kjenne seg hjemme i Frelsesaremeen, uasett hvor i verden han er.

Navn: Thomas Andersen 

En korpsleder med store drømmer

Korpsleder i Halden og Tistedal

 

Hva er Frelsesarmeen for deg?

Mitt åndelige hjem, min familie. Å høre til i Frelsesarmeen er ikke bare en jobb for meg, det er mitt liv å være en del av det fellesskapet. 

 

Hva er en god dag på jobben for deg?

En dag det skjer mye spennende. En dag der jeg møter mennesker jeg får har gode samtaler med. En dag det skjer spenstige ting og jeg får dele min tro! 

 

Hvis du fikk fylle forsiden i lokalavisen med hva du ville, hva skulle det vært?

Halden og Tistedal korps skal snart slås sammen til ett korps. En fantastisk forside hadde vært: "Frelsesarmeens nye lokaler ble for små. Sprengfullt på åpningshelgen!" Det hadde vært stas!

 

Hva klarer du deg ikke uten i løpet av en dag?

Min bibel! Jeg begynner hver dag med å åpne den. Der finner jeg kraft og inspirasjon. 

 

Hva fyller du helst fritiden din med?

Jeg elsker å synge, så sang og musikk står høyt på lista. Ellers er jeg nok en fotballidiot, så en god Liverpool-kamp koser jeg meg med. Også barna da, selvfølgelig! Familien er viktig! 

 

Hva gleder du deg mest til fremover?

Jeg gleder meg, men er også litt spent og stressa for helgen. Da skal Frelsesarmeen i Halden delta på en stor felleskirkelig barnefestival i forbindelse med Haldens 350års-feiring. Vi skal dele ut suppe og alkoholfrie drinker. Rusfri dag ble jo markert på mandag, men jeg visste vi ville møte langt flere denne lørdagen, så vi utsatte markeringen litt. Jeg håper det blir mange gode møter!

 

 

Gikk du glipp av forrige Ukas FA-fjes? Her er de siste fem.

Mennesker av alle fasetter gjør hverdagen spennende

Takler utfordringer med en kopp kaffe og litt latter

Elsker å hjelpe søkende mennesker videre

Fredrikstads superbestemor

Engasjement for kadettene 

 

Hva skjer der du er? Vi ber om tips så vi kan spre de gode historiene, menneskelige møtene eller arrangementene - smått og stort. Send e-post til: tips@frelsesarmeen.no Det er kommunikasjonsavdelingen og Krigsropet som leser disse mailene. Takk for alle tips!

 

a123

Fredrikstads superbestemor

Aud Isegran elsker barn og flanellografen. Sammen skaper de magiske minner og viktig ballast.

Navn: Aud Isegran (72)
Assisterende sersjantmajor i Fredrikstad korps.

Hva er Frelsesarmeen for deg? Fredrikstads superbestemor

Frelsesarmeen er en del av livet mitt. Jeg har jobbet med barnearbeid i Frelsesarmeen i godt over 50 år, det er der hjertet mitt er.

Hva er en god dag på jobben for deg?

Jeg er jo 72, så dette er ikke en jobb, det er en del av livet og tankesettet mitt. Her får jeg bli kjent med nye, flotte folk. Når jeg ser at de trives her, da blir jeg glad! Her skal det være godt å være, uansett religionsbakgrunn.

Hvis du fikk fylle forsiden i lokalavisen med hva du ville, hva skulle det vært?

Jeg ville brukt den til å fortelle alle barn at de er verdifulle, akkurat sånn som de er. Det har vi voksne også mye å lære av!

Hva klarer du deg ikke uten i løpet av en dag?

Guds ord, bønn, og barn.

Hva fyller du helst fritiden din med?

Fritiden, ja... Jeg trives godt med hage- og håndarbeid. Men ingenting kommer foran det å være på Frelsesarmeen, og forkynne Guds ord for barna. Jeg sitter ikke så mye stille, så jeg får tid til det meste.

Hva gleder du deg mest til fremover?

Jo, det skal jeg si deg! Forleden leste jeg «Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke?» (Jes 43, 19) Jo, det gjør jeg! Jeg merker det i barnearbeidet. Det skal bli spennende å følge med fremover! Jeg gleder meg veldig!

a123

Organisering av Kommunikasjonsavdelingen

Organisering av Kommunikasjonsavdelingen

Fra 1. august 2014, vil Seksjon for informasjon og innsamling og Seksjon for Krigsropet være direkte underlagt Frelsesarmeens ledelse v/ Sjefsekretærens kontor. Seksjonslederne vil rapportere til assisterende sjefsekretær. Dette betyr at det ikke lenger vil være en egen avdeling for kommunikasjon på HK.

 

Sjefsekretæren, 9. juli 2014