a123

"The Beautiful City" - minneord

"The Beautiful City" - minneord
Erik Silfverberg i Stavanger under hans siste utenlandsreise. Her prøvespiller Stavanger hornorkester ScanBrass musikk under redaksjonsmøtet mandag 4. november.

Erik Silfverberg, redaktør av ScanBrass, ble forfremmet til herligheten 21. november 2013. Minneord av Jan Harald Hagen.

Jeg lærte først Erik Silfverberg personlig å kjenne som medlem av redaksjonen for ScanBrass, (en felles nordisk musikkpublikasjon for brass band, eller hornorkestre, som man sier i Frelsesarmeen), de siste fem år av hans liv. Erik var ikke bare redaktør, men ga også notesidene grafisk form. Som udannet grafiker bidro han til at det visuelle var av beste kvalitet. Som «betaling» sørget han for at danske Frelsesarmeen-orkestre fikk alle nye utgivelser av ScanBrass gratis.

 

Et møte med Erik Silfverberg ga alltid påfyll av energi. Han utstrålte alltid en entusiasme og begeistring man ikke kunne unngå å bli smittet av. Uttrykket «gutteaktig sjarm» må være blitt til med Erik som modell. Når vi møttes til redaksjonsmøter, passet han alltid på at alle ting var på plass og at alle ble godt tatt vare på. Han var opptatt av å slippe nye krefter til, både som arrangører, komponister og i redaksjonsarbeidet. I redaksjonen hadde han en selvsagt autoritet, men var alltid svært forsiktig i ordvalget når han skulle uttrykke sin mening om andres arbeider og svært tilbakeholden med å fremme egne verk. Når det oppsto uenighet, eller det var et eller annet han ikke helt kunne bli fortrolig med, sa hans utbrudd «Nåh!» langt mer enn det ordet synes å si. Man måtte sanse hele hans tilstedeværelse for å få med alt det lille ordet rommet.

 

Eriks omsorg for unge komponister var stor. Han veide sine ord på gullvekt når han, på redaksjonens vegne, måtte fortelle en ung komponist at verket ikke var blitt akseptert for utgivelse. Da prosjektet ScanBrass ble igangsatt i 2004, var Erik en selvsagt kandidat til redaktøroppgaven, og han gikk inn i oppgaven med pågangsmot og entusiasme. Å ha en publiseringskanal som i særlig grad tok vare på nordisk tonespråk og musikktradisjon var viktig for ham. Nesten ti år senere var han fremdeles den selvskrevne redaktør, og tomrommet etter ham i arbeidet for ScanBrass er stort.

 

Erik Silfverbergs engasjement for musikk i Frelsens hær kan knapt beskrives med ord. Han hadde en utrolig indre «drive» i å uttrykke sin tro i musikk. Ofte ved å arrangere kjente kristne melodier for danske Frelsesarmeen-orkestre, men også ved å tonesette sin kjære Anne-Lises sangtekster. Samarbeidet dem i mellom har gitt et stort antall sanger som har blitt spredt langt utenfor Danmarks grenser. Mer enn førti av Eriks sangbare melodier er publisert av Frelsesarmeen i Norge, og tre av deres sanger er også tatt inn i Frelsesarmeens sangbok (2010). Samarbeidet over landegrensene startet da han i 1973 besøkte Norge som musikkmester for Gartnergade junior hornmusikk. En milepæl i kulturutvekslingen var da Erik komponerte «A Norwegian Suite» i anledning at Oslo 3. korps hornorkester skulle delta ved Frelsesarmeens internasjonale kongress i 1968 i London. Verket er senerepublisertav Frelsesarmeen internasjonalt. Også ved feiringen av 100-års jubileet i Norge var Erik Silfverbergs musikk sentral. Musikalen «Hei Cathrine» var en del av feiringen og ble innøvd og framført under hans energiske ledelse.

 

Men Erik var for stor for Danmark og Norden, og han og Anne-Lise reiste verden rundt og delte sitt engasjement og sin musikalitet generøst med andre. Hele tiden med et tydelig mål: Å dele sin tro med andre og utbre evangeliet om Jesus som Herre.

 

Eriks siste utenlandsreise må ha vært til Norge. ScanBrass redaksjonen var kommet sammen i Stavanger 4. og 5. november for å vurdere stykker for publisering i september 2014. Med sin ualminnelige vennlighet og entusiasme ledet han både redaksjonsmøtet og gjennomgangen av stykkene med Frelsesarmeens hornorkester i Stavanger.

 

Det var vanskelig å ta inn over seg meldingen som nådde oss bare få uker senere: At Erik Silfverberg var forfremmet til herlighet, kort etter en øvelse i sitt hjemkorps Valby.

 

Hans første stykke som ble internasjonalt kjent er et vakkert arrangement av en gammel amerikansk sang som ble publisert i Frelsesarmeen-litteraturen helt tilbake i 1880. Sangen fikk nordisk tekst av Erik Adolf Edgran «Himmelens stad er herlig» i 1929. og den må ha rørt den ganske unge Erik Silfverberg for da han arrangerte den for messingblåsere og arrangementet, som ble publisert i 1960, skapte han en av Frelsesarmemusikkens klassikere, kjent under navnet «The Beautiful City». Etter hvert vers synges:

 

Jeg vet, jeg vet at etter striden her,

Jeg skal, jeg skal for evig frydes der.

 

Jan Harald Hagen