a123

Ærespris til Marta Maria Espeseth

Ærespris til Marta Maria Espeseth
Marta Maria Espeseth og president i LC Nesbyen, Nils Einar Gudbrandsplass. Foto: Bjørn Gulbrandsen

Lions Club Nesbyens ærespris for 2014 gikk i år til leder i Frelsesarmeen for Hallingdal, Marta Maria Espeseth, som hedres for sitt engasjement og innsats for vanskeligstilte og personer med spesielle behov.

På trykk i Hallingdølen
Skrevet av Bjørn Gulbrandsen

Ordet «nei» er ukjent for henne, alltid blid, positiv og engasjert når hun leder eller deltar i ulike aktiviteter, både i hjembygda Nes og gjennom prosjekter i Hallingdal.


Lions Club Nesbyen deler hvert år ut pris til en innbygger i Nes som har utmerket seg på en eller annen positiv måte. I år var det Marta Maria Espeseth som fi kk æren av å motta prisen. Marta Maria var invitert til Lionsklubbens avslutning av Lions-året, som foredragsholder der temaet var Frelsesarmeens arbeide i Hallingdal. Det var derfor spesielt hyggelig å kunne overraske med denne prisen, til en person som gjør en stor innsats for mange personer i samfunnet.


Espeseth ble beordret til Frelsesarmeen Gol Korps i 1986 som offiser, og slo seg


senere ned i Nes og fortsatte som menig medlem. Hun ble tidlig engasjert i mange prosjekt, blant annet gudstjenesten «Messe for alle sanser» i Nes kirke. Hun har vært dirigent i Nes Blandakor, vikarorganist i Nes og Flå og medlem i fl ere komiteer i Nes Menighetsråd.


Tilbudet «Musikk for alle» ble startet i 1999 som et tilbud i kulturskolen for barn og unge med spesielle behov, som ikke uten videre kan benytte det opplæringstilbudet som allerede fi nnes. Leder for gruppa har både musikkfaglig og spesialpedagogisk kompetanse.


Tilbudet gis i samarbeid med sosialetaten og kulturkontoret. Marta Maria har ledet denne gruppen helt fra starten sammen med Arild Rønsen. Espeseth holder også såkalt alfa-kurs i regi av Normisjon og Pinsemenigheten, babysang i Gol sammen trosopplæringen, forskjellige musikkprosjekter.


Hun er ansvarlig for Julegryta og arrangerer juletrefester, og har også jobbet i kulturskolen og ungdomsskolen i Nes i mange år.


Av andre aktiviteter Marta Marie er delaktig i, kan vi nevne Kristent Kulturelt Arbeid, en landsdekkende organisasjon som arbeider på innvandrerfeltet. Marta Marie leder også musikkdelen i Frelsesarmé - korpset, blant annet med gruppene Gitarkameratene og Regnbuekoret.


For tiden holder Espeseth også på med et treårs doktorgradsprosjekt ved det Teologiske Fakultet etter at det i 2010 ble bevilget midler til et prosjekt blant annet for å utvikle Frelsesarmeen i Hallingdal.