a123

Ønsker å nå enda flere

Ønsker å nå enda flere
- Jeg ønsker å være en hjelp og inspirasjon for de som har tanker om å starte opp nye korps, eller som ønsker å utvide korpsets arbeid med nye fellesskap, sier Janne Nielsen. Foto: Frelsesarmeen

Med erfaring fra menighetsplanting på Sagene og oppstart av Dynamo skal Janne Nielsen nå arbeide med planting av nye fellesskap og korps i territoriet.

Janne Nielsen er ansatt i en 25% stilling ved feltkontoret der hun skal jobbe med vekst og utvikling av nye fellesskap og i korps i territoriet.

Bakgrunnen for stillingen er at Frelsesarmeen i fjor signerte et opprop sammen med 14 andre organisasjoner, nettverk og kirkesamfunn, om å plante 400 nye menigheter de neste 10 årene. Hvis Frelsesarmeen skal ta sitt ansvar, betyr det to til tre nye korps hvert år.

– Det høres kanskje ikke helt realistisk ut, men det er viktig at vi har noe å strekke oss mot. Vi må ikke bli alt for fornøyd med dagens tilværelse, sier en offensiv Nielsen, som ønsker å være en ressursperson folk kan kontakte.

– Å jobbe med dette er et stort privilegium for meg. Jeg er veldig ydmyk overfor oppgaven. Jeg skal ikke komme og presse meg på. Mange har stått i tjeneste i mange år og jeg har stor respekt for det arbeidet som drives ute på korpsene. Jeg ønsker å være en hjelp og inspirasjon for de som har tanker om å starte opp nye korps, eller som ønsker å utvide korpsets arbeid med nye fellesskap.

Med erfaring fra menighetsplanting på Sagene og oppstarten av Frelsesarmeens ungdomsteam, Dynamo tror Janne Nielsen at hun kan hjelpe folk som ønsker å starte noe nytt.

– Jeg har god oversikt over «verktøyene» og ressursene som finnes tilgjengelig for nyplanting gjennom mitt engasjement og arbeid i Dawn nettverket, og som kan bli en ressurs for Frelsesarmeen. Vi er avhengig av at initiativene kommer fra offiserer, soldater og tilhørige der ute, men jeg kan være med på å peke på muligheter, støtte og oppfølging. Folk må ikke være redde for å ta kontakt. En prat er ikke forpliktende, sier hun.