a123

Ønsker at flere registrerer seg i kompetansebasen

Ønsker at flere registrerer seg i kompetansebasen

Mange ansatte og medlemmer har registrert seg i Frelsesarmeens kompetansebase. Databasen er et viktig verktøy i arbeidet med å finne folk til stillinger og andre oppgaver.

Frelsesarmeen har stadig behov for mennesker med formell og uformell kompetanse, erfaringer, ferdigheter og ikke minst engasjement. Noen ganger gjelder det ledige stillinger, andre ganger gjelder det behov for kursholdere, styremedlemmer, komitémedlemmer eller andre oppgaver.

I vår ble en egen database opprettet, slik at folk i Frelsesarmeen kan registrere sin kompetanse.

Mange ansatte og medlemmer har registrert seg, men det er ønskelig at enda flere kommer til.

– Vi ønsker å kunne dra nytten av den kompetansen som finnes i Frelsesarmeen. Eksempelvis kan man trenge en kursholder, da er det fint å kunne sjekke i egne rekker før man går eksternt, fortalte Tom Kristiansen da databasen ble opprettet i vår.

 

Når man registrerer seg, oppretter man en personlig profil som man til en hver tid kan oppdatere.

 

Jobbsøking vil foregå på samme måte som før, men at man med en god database har mulighet til å finne kompetente personer i våre egne rekker, og oppfordre dem til å søke.

 

Klikk deg inn her for å finne mer informasjon og registrere deg.