a123

Ønsker flere inn i kompetansebasen

Ønsker flere inn i kompetansebasen

For å dra nytte av kompetansen som finnes i Frelsesarmeen, er det ønskelig at du registrerer deg i Frelsesarmeens kompetansebase. Nå er det enda enklere å registrere seg!

Frelsesarmeen har stadig behov for mennesker med formell og uformell kompetanse, erfaringer, ferdigheter og ikke minst engasjement. Noen ganger gjelder det ledige stillinger, andre ganger gjelder det behov for kursholdere, styremedlemmer, komitémedlemmer eller andre oppgaver.

Ledelsen ønsker å registrere kompetansen blant folk i Frelsesarmeen og opprettet i fjor en database der man kan registrere seg.

Tom Kristiansen, assisterende personalsjef, oppfordrer medlemmer, ansatte og frivillige i Frelsesarmeen til å registrere seg.

– Vi ønsker å kunne dra nytten av den kompetansen som finnes i Frelsesarmeen. Eksempelvis kan man trenge en kursholder, da er det fint å kunne sjekke i egne rekker før man går eksternt, sier han.

Når man registrerer seg, oppretter man en personlig profil som man til en hver tid kan oppdatere.

Kristiansen forteller at jobbsøking vil foregå på samme måte som før, men at man med en god database har mulighet til å finne kompetente personer i våre egne rekker, og oppfordre dem til å søke.

Klikk deg inn her for å finne mer informasjon og registrere deg.