a123

Ønsker samarbeid i kampen mot tvangsarbeid og svart økonomi

Frelsesarmeen inviterte nylig til den første tverrfaglige samlingen i arbeidet mot tvangsarbeid og svart økonomi.

Gjennom flere år har Frelsesarmeen jobbet med tematikken rundt tvangsarbeid og gråsonene rundt sosial dumping. Petra Kjellen Brooke, fagkonsulent hos Frelsesarmeen, forteller at veldig få jobbet med tiltak for ofre. Fokuset har hovedsakelig vært på kvinner og seksuell utnyttelse. Som et svar på utfordringene startet Frelsesarmeen i fjor Norges første safe house for menn utsatt for tvangsarbeid.

Ønsker samarbeid i kampen mot tvangsarbeid og svart økonomi
Petra Kjellen Brooke (t.v) under åpningen av Safe House Filemon. Sosialsjef Lindis Evja til høyre Foto: Silje Eide

– Det har blitt viktig for Frelsesarmeen å løfte tematikken rundt svart arbeid og belyse at det skjer på veldig mange forskjellige måter og at det berøre veldig mange. Det er ofte porten inn til grovere utnyttelse, sier Kjellen Brooke.

Initiativet til fagdagen kommer etter ønske om å kartlegge kompetansen på feltet og få til tverrfaglige samarbeid.

– Sammen blir vi bedre for å gjøre noe med dette her, vi må vite hvem de ander som jobber med dette er og være faglige dyktige. Jeg tror på nettverk og håper dette kan være starten på samarbeid, uttaler Petra.

Organisert kriminalitet 
Journalist og forfatter Einar Haakaas har arbeidet med tema i flere år og nylig skrevet bok. Det første vi må gjøre er å erkjenne at problemet er det, både på det strukturelle planet og helt nederst blant ofrene.

– Ser du en vaskehall som tilbyr innendørs- og utvendigvask for under 200 kroner må du skjønne at her er det noe som ikke stemmer, dette bygger på utnyttelse av arbeidskraft, sier han.

Han trekker frem bakmenn og nettverkene bak som den største utfordringen. Disse mafia-lignende gruppene som ofte står bak er involvert i flere typer kriminalitet og går inn der straffene er lavest. Han forteller at flere går fra heroin-smugling til menneskesmugling fordi profitten er bedre og straffene lavere hvis man blir tatt. Han forteller videre at mye av det svarte arbeidet er finansiert av norske skattekroner gjennom norske offentlige bygg.

Nølende beslutningstagere

I arbeidet mot tvangsarbeid, sosial dumping og menneskehandel mener både Petra og Einar at beslutningstagerne er for defensive og viser liten handlekraft. De legger også vekt på enkeltindividets ansvar, og etterspør en mer helhetlig tankegang.

Ønsker samarbeid i kampen mot tvangsarbeid og svart økonomi
Einar Haakaas Foto: Lars Kristian Singelstad

– Det vi ser i arbeidslivskriminalitet er jo det at politikerne nøler med å sette i gang tiltak, i hvert fall praktiske tiltak som får resultater. Politiet og kontrolletatene vegrer seg for å gå inn i det fordi det krever mye arbeid. Dette er i ferden med å bryte ned respekten for lover og regler i Norge og kan være en trussel mot velferdsstaten, sier Einar.

For Frelsesarmeen ligger mye av fokuset på holdningsarbeid. Det å aktivt velge bort svart arbeid er en viktig del av prosessen med avskaffelse av svart arbeid.

– Organisasjoner og privatpersoner må ta et standpunkt om at dette ikke er greit og så må vi finne andre løsninger for å hjelpe mennesker som kommer og er desperate. Her må vi kunne ha flere tanker i hodet samtidig, og så må vi tørre å stå i det som faktisk er riktig, sier Petra.

Framtidsutsiktene
Etter å ha jobbet med tema i flere år tegner Einar et mørkt bilde av fremtiden hvis den svarte økonomien fortsetter å vokse.

– Vi har fått en svart økonomi som er sterkt infiltrert i den hvite økonomien. Den hvite er avhengige av den svarte, og det er et skremmende perspektiv, sier han.

Mange har skyld i at arbeidet mot sosial dumping ikke fungerer. Utallige handlingsplaner har vært utarbeidet og det har vært stort fokus. Likevel har suksessprosjekter blitt lagt ned hos politiet og vi har et regelverk som ikke henger med i utviklingen. Som Einar understreker er ikke sosial dumping – en gang ulovlig!

– Det har vært mye fokus på at dette er tris og leit for ofrene, men ingen har sett på dette som kriminalitet, som er et problem – for bak sosial dumping ligger det alltid kriminalitet!

Petra ønsker at det faglige samarbeidet skal bli sterkere, og at dette skal kunne bidra til å skape de forventede og nødvendige forandringene i arbeidet mot menneskehandel og svart økonomi. Hun understreker også igjen viktigheten av individets ansvar.

– Jeg tror at hvis vi tillater disse tingene og ikke tar et standpunkt mot denne type bruk av arbeidskraft så vil vi til slutt få et samfunn som sakte, men sikkert knekker, avslutter hun.

Kripos, Skatteetaten, advokat Gunhild Vehuseia og leder for Safe house Filemon Leif Tore Solberg holdt alle innlegg på fagdagen. 

Petra Kjellen Brooke er nominert til Baltic Sea Counter Trafficking Award, les mer her