a123

– La oss omfavne forskjellene

– La oss omfavne forskjellene

Kommandør William Cochrane med en tydelig appell på Lederkonferansen 2018.

50 ledere fra hele Norge samt Island og Færøyene har denne uken vært samlet omkring temaene:

  • Å utføre oppdraget – i det 21. århundre. Hvem skal vi være og hva skal vi gjøre?
  • Å høre til i Frelsesarmeen – i det 21. århundre. Hvordan ser det ut?
  • Tjenende lederskap – hvordan påvirker verdiene våre hvem vi er og hva vi gjør i vårt lederskap?
  • Hvordan leve med ulikheter?
  • Vekst og endring. 

– Det er farlig å tro at vi er sola og at de andre er avhengige av at vi skinner, sa Marit Myklebust, daglig leder på Behandlingstunet på Fetsund.
Hun var en av flere ledere fra grasrota rundt omkring i landet som var invitert til å bidra med sine perspektiver fra talerstolen. Hun påpekte både muligheter og fallgruver i lederskap, både i sin erfaring fra det offentlige helsevesenet, som ordfører, som gatehospitalgründer og nå som daglig leder.
– Litt mer himmel her på jord, det er det vi inderlig ønsker å bidra med.

Endringsfokus

«Trine-matrisen» for endring ble presentert med humor, vidd og alvorlig grunntone av Fretex' kommunikasjonssjef Trine Gjermundbo.
– Den er ferskvare og summen av levd liv og noen vekttall, kommenterte hun.
Kommandør William Cochrane fulgte opp med: – Det er ikke all forandring jeg liker. Men jeg er redd for å stå i veien for Guds fornyelse av Frelsesarmeen.

Fornyende verdier

Professor Harald Askeland var invitert som ekstern foredragsholder, og han fokuserte på verdienes rolle i å leve med uenighet.
– Hvis dere har opplevelsen av at dere står mer stille enn dere vil, les verdiboka deres en gang til. Frelsesarmeens verdibok er et ekstremt godt utgangspunkt for fornyelse. Utfordringen er at verdibaserte diskusjoner gjerne ender opp som en vurdering av den andres tro eller ståsted. I møte med dette bør dere bruke verdiene for det de er verdt. Hvordan vil vi at denne samtalen skal skje? Hva slags kjøreregler skal vi ha? Hvilke verdier skal prege denne samtalen? Dialog om ulikhet kan dra nytte av en verdienighet om dialogens form.

Kommandør William Cochrane var også opptatt av verdier i et av sine innlegg.
– Vi må tjene verdiene våre og sette dem høyest i alt vi gjør. Åpenhet og godt forvalterskap, behovet for ansvarlighet, å verdsette mangfold - hvordan vi kommer overens med hverandre, hvordan vi inkluderer dem som ennå ikke har blitt en del av fellesskapet vårt. Hvordan kan vi åpne dørene våre på en genuin og oppriktig måte? Jeg takker Gud for dette vidunderlige lappeteppet av ulike mennesker og ulike ledere som utgjør Frelsesarmeen. Hvor viktig en leders rolle er, symboliseres ikke med rang eller på om det er distinksjoner på skuldrene eller ikke, men av hvem vi er og hva vi gjør.

 

Hørt etter konferansen

– La oss omfavne forskjellene

Marit Byre Myklebust, korpsleder i Harstad: 
– Det har vært en veldig positiv opplevelse å være på lederkonferanse. Inspirerende å se engasjementet og hvor helhjertet lederne fra de ulike arbeidsgrenene er. Vi er inspirerte av den viljen til, og muligheter for, endring og nytenkning som har preget denne lederkonferansen.

 

– La oss omfavne forskjellene

Elisabet Bratlie, styrer i Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen:
– Konferansen åpnet med en tekst fra efeserne om at vi skal være rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Det har vært en veldig fin tråd gjennom hele konferansen. At Kristi kjærlighet er uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Det er veldig flott at Armeen tør å løfte fram saker som kan være vanskelig, og som kan skape mye uro. Utrolig bra med det professoren sa om at når vi snakker om disse tingene som er vanskelige for oss, har vi så lett av å henge det på vår trosidentitet, for da er det ekstra utfordrende. Det er så viktig å lære seg å snakke sammen, hvordan man henvender seg til hverandre. Dette har vært kjempespennende og inspirerende. Framtiden er fylt av håp.

– La oss omfavne forskjellene

Jan Risan, divisjonssjef, Vestre divisjon:
– Det har vært godt endelig å få møtes etter fire år - med ledere på tvers. Ikke minst for alle de gode samtalene og møtepunktene vi har mellom seminarene. Mange gode innspill, og ingen klar ny programerklæring – heldigvis. Vi har fått bekreftet at vi har stor frihet og store muligheter, og at vi hele tiden må se hvordan behovet er og arbeidsmetodene skal være for å nå ut med oppdraget: Å møte menneskelige behov og forkynne evangeliet.

 

Fakta

  • Konferansen ble avholdt fra 4.-6. september, for første gang på fire år.
  • Ettersom Jeløy var for lite, ble konferansen lagt til Scandic Gardermoen som er et av hotellene vi har avtale med gjennom KNIF.
  • Konferansen besto av seminarer, dialogmøteplasser og en huskonsert med Eline Smith og Jon-Willy Rydningen.
  • I tillegg til toppledelse, avdelingssjefer og seksjonsledere var det også invitert med flere korpsledere og daglige ledere i sosialtjenesten.