a123

– Nå blir det viktig med bred involvering

Arbeidet med nytt CRM-system i Frelsesarmeen er godt i gang. En arbeidsgruppe og en referansegruppe med ulik geografisk og organisasjonsmessig sammensetting skal gi prosjektet råd.

Investering i nytt CRM-system

Som det tidligere har blitt fortalt om her på Perleportalen, vil Frelsesarmeen investere i nytt såkalt CRM-system. Det var tidligere et prosjekt på dette som ikke førte frem og som ble avsluttet høsten 2017.

 – Vi er veldig glad for å ha rekruttert en høyt kvalifisert og engasjert prosjektleder til å lede arbeidet, sier kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg.
– Halvard Henriksen har betydelig kompetanse og erfaring innen dette feltet, og et sterkt engasjement for å overføre dette til Frelsesarmeen. Nå rigger vi prosjektet rundt ham så han skal bli godt kjent med både organisasjon og folk.

Bredt perspektiv

Det er Frelsesarmeens hovedstyre som er styringsgruppe for prosjektet. Arbeidsgruppen består av nøkkelmedarbeidere i Team støtte og Team kampanje, mens referansegruppen som skal gi prosjektet råd er svært bredt sammensatt geografisk og organisasjonsmessig.

Hensikten med prosjektet er:

  • å sørge for at Frelsesarmeens arbeid er basert på beste praksis blant sammenlignbare virksomheter i Norge og Frelsesarmeen internasjonalt.
  • økte inntekter fra givere.
  • at håndteringen av givere, medlemmer, frivillige, kunder og abonnenter er profesjonell, vekstbringende og framtidsrettet.
  • høy kvalitet på statistikk over arbeidet, sammenlignbart på tvers av virksomhetsområder.                                                                  

Fakta om CRM-prosjektet

Prosjektets fulle navn er «Etablering av system for giver-, kunde-, abonnent-, frivillig- og medlemskontakt samt aktivitetsstatistikk» – i dagligtale CRM-prosjektet.

Femfoldig mandat

  1. utarbeide kravspesifikasjon i tråd med behovene i organisasjonen, herunder avklare hvor mange av målgruppene det er hensiktsmessig å samle i samme system.
  2. anskaffe og implementere nytt system for håndtering og kommunikasjon med givere, medlemmer, kunder og abonnenter.
  3. anskaffe og implementere system for registrering av aktivitetsstatistikk, eventuelt som en integrert del av punkt 2.
  4. etablere og videreutvikle interne arbeidsprosesser knyttet til dette.
  5. dokumentere rutiner i tråd med beste praksis, i Kvalitetssystemet.                                                                                                                                                

Om prosjektlederen

– Nå blir det viktig med bred involvering
Halvard Henriksen er prosjektleder for Frelsesarmeens nye CRM-system. Foto: Mette Randem

Halvard Henriksen har en bachelor i entreprenørskap, grunnfag statsvitenskap og informatikk, og masterstudier i CRM og påvirkningsledelse. Han har også kurs i prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI og Green Belt-sertifisering i Lean Six Sigma. Han har i 14 år jobbet med CRM i Kjedehuset, Telenor, Telenor Mobil og Direktmedia. Prosjektlederen rapporterer til kommunikasjonssjef og har rundt seg en arbeidsgruppe bestående av nøkkelmedarbeidere i team støtte og team kampanje.                                              

Halvard kan kontaktes på halvard.henriksen@frelsesarmeen.no eller 975 28 700.