a123

– Skolen vår er en utviklingsarena

– Skolen vår er en utviklingsarena
Et nytt skoleår er godt i gang på Jeløy folkehøyskole. Hans Nilsson tok imot denne fine gjengen i august. Foto: Jeløy folkehøyskole

28 år etter at han var elev der, er Hans Nilsson tilbake på Jeløy folkehøyskole som rektor. Han mener folkehøyskolen har en viktig rolle i samfunnet.

– Det er ingen «deja vu-opplevelse» å være tilbake. Jeg føler at jeg er på en ny - gammel plass, sier Hans Nilsson.

– En skoleform samfunnet trenger

I juni startet Nilsson opp som rektor, etter at Wenche Walderhaug Midjord gikk over i andre oppgaver i Frelsesarmeen.

De siste årene har han jobbet i Frelsesarmeens barne- og familievern. Siden 1. januar har han jobbet i en prosjektstilling for å se nærmere på hva Frelsesarmeen kan gjøre med flyktningsituasjonen.

Det er en ydmyk og engasjert rektor som har startet på oppgaven på Jeløy.

– Jeg skal forsøke å videreføre det gode arbeidet som allerede er gjort. Det har vært en spennende oppstart, der jeg har forsøkt å sette meg inn i folkehøyskolens DNA. Folkehøyskolene har en spesiell plass i Norge, sier han.

Og det er nettopp en arena som dette han tror at Frelsesarmeen har en unik mulighet til å møte unge mennesker.

– Her er det ingen karakterer. Det man måler er tilstedeværelse og at man utvikler i samspill med andre elever. Dette er en skoleform som samfunnet trenger, sier han.

– Elevene får ny erfaring og blir tryggere på hvem de er. Vi ønsker å vise dem at de er verdifulle utfra et kristent trosgrunnlag. Dette er ikke noe nytt, men vi ønsker å fortsette å tilby et år som dette.

 

Vil bruke Frelsesarmeen som ressurs

 I august begynte et nytt skoleår på Jeløy. Til sammen 77 elever er i full gang med et skoleår litt utenom det vanlige.

– Skolen vår er en utviklingsarena
Hans Nilsson er ny rektor ved Jeløy folkehøyskole. Foto: Jeløy folkehøyskole

Hans Nilsson er full av lovord om folkene han har rundt seg, og skryter både av gode kollegaer og flotte elever. I arbeidet framover ønsker han å benytte Frelsesarmeens brede kompetanse.

– For meg er det spennende å vise mangfoldet Frelsesarmeen består av og være tydelig på våre verdier. Vi har så mye som er bra i Frelsesarmeen, sier han entusiastisk.

Å finne opp mye nytt, er unødvendig, mener den ferske rektoren. Han ønsker i stedet å lage en enda sterkere link mellom arbeidet Frelsesarmeen driver og folkehøyskolen.

Neste år starter «social justice» opp, en linje med fokus på sosialt arbeid i Frelsesarmeen.

Her vil elevene få en økt innsikt i sosiale, økonomiske og politiske hendelser som fører til opprettholdelse av urettferdighet i verden. Man vil også se hvordan kristen tro og sosial rettferdighet praktiseres i Frelsesarmeen, og ta del i praksis lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

Grensprengende

– Hvilket særpreg ønsker du at skolen skal ha?

– Det skal, som vårt slagord sier, være grensesprengende. Vår skole skal være en utviklingsarena for alle. Jeg ønsker at Jeløy folkehøyskole enda tydeligere skal bli et sted der man får utviklet seg og får motivasjon til å gå videre, både med studier og arbeidsliv. I tillegg ønsker vi at alle skal mestre det sosiale livet og få redskap til å klare seg selv med bo-trening som en mulighet.

– Gjennom studier, forskning og elever som forteller om de positive effektene et folkehøyskoleår har, håper vi å vise hvor bærekraftig en slik skolegang er. Vi skal være grensesprengende og bli enda flinkere til å vise det frem, sier Hans Nilsson.

 

Jeløy folkehøyskole har nå fullt på sine internater. Med nye spennende linjevalg neste år, er det lurt å søke tidlig i 2017 for å være sikker på en plass!

 

Fakta om Jeløy folkehøyskole

• Eies og drives av Frelsesarmeen.

• Ligger på Jeløy i Moss.

• Har plass til 90 elever.

• Har følgende linjer:

Livsstil
Ekspedisjon elv, sjø og hav
Songwriter
Fotball og ballspill
Push & pull USA
Innebandy og ballspill
Backpacking Europa
Walkabout Australia
Social justice

Verdidokument for Jeløy folkehøyskole:

Jeløy folkehøyskole skal vare et sted der:

- elevene opplever at de blir tatt på alvor

- elevene kan utvikle et blikk for andre enn seg selv

- troen på Jesus formidles tydelig

- elevene får utfordret verdiene sine

- vi er oppdatert på hva som skjer i samfunnet rundt oss

- vi er stolte av å være en del av Frelsesarmeen

- elevene får hjelp til å heve eget hode