a123

– Uten kjærlighet er vi ingenting!

– Uten kjærlighet er vi ingenting!
Årets kadettsesjon i Frelsesarmeen, fra venstre: Øyvind Askevold, Ingrid Munk, Benny Munk og Solfrid Margrethe Storly. Foto: Kristianne Marøy

Kommandør William Cochrane fokuserte på budkapet om nestekjærligheten da han ønsket fire nye kadetter i Frelsesarmeen velkommen.

Søndag ettermiddag var det velkomstmøte for nye kadetter i Templet korps (menighet) i Oslo. En godt fylt sal hadde litt ekstra forventning til kvelden. Foruten velkomst for kadettene, var det kommandør William Cochranes første offentlige oppdrag som Norge, Island og Færøyenes territorialleder.

Årets kadettsesjon i Frelsesarmeen heter «Evangeliets budbærere», og er fire i tallet. To er fra Norge, to er danske. Øyvind Askevold går ut fra Moss korps, Solfrid Margrethe Storly fra Trondheim, mens Ingrid og Benny Munk går ut fra Ålborg i Danmark.

 

– Uten kjærlighet er vi ingenting!
– Min bønn for dere kadetter, er at dere i løpet av to år på Offiserskolen vil lære kjærlighetens språk, sa kommandør William Cochrane i sin tale. Foto: Kristianne Marøy

 

Love, love, love

– God ettermiddag! Jeg har sett fram til denne dagen, sa skotske William Cochrane på norsk etter bare knappe to uker i Norge.

Salen var tydelig imponert over Cochranes norske setninger, men resten av talen ble, naturlig nok, holdt på engelsk. Kommandøren gledet seg stort over at sitt første offentlige oppdrag som territorialleder var å ønske nye kadetter velkommen.

– Min bønn for dere kadetter, er at dere i løpet av to år på Offisersskolen vil lære kjærlighetens språk. For ingen oppgave dere er kalt til, er større enn det. Hvis dere kan elske mennesker slik Kristus har elsket oss, hvis dere kan elske hverandre slik Kristus har elsket dere, så vil evangeliet bli synlig og det vil bli hørt, sa han.

Kommandøren avslørte at han kommer til å gjenta én ting ofte, ikke bare til kadettene, men til hele territoriet:

– Uten kjærlighet, uten giverglade hjerter, uten utstrakte hender, så er vi ingenting! For hvis dere ikke lærer å elske, hva er det da verdt? Jeg ber av hele mitt hjerte, kadetter, at dere, Offisersskolen, Armeen i alle våre territorier, ja, at hele Guds rike vil utvides og vokse, og at vi alle blir bedre mennesker gjennom livene deres og den tjenesten dere skal stå i.

 

Ny rektor og stab ved Offisersskolen

I tillegg til fire nye kadetter, har Offisersskolen ny rektor og stab denne høsten. Oberstløytnant Elisabeth Henne er rektor, mens majorene Thormod Langeland, Bjørg Randi Bråthen og Lars Bråthen utgjør resten av den faste staben. I tillegg vil det være flere gjesteforelesere.

– De som vet mest om livet på Offisersskolen akkurat nå, er faktisk andreårskadettene «Glade forbedere», sa Elisabeth Henne til latter fra salen, før hun holdt en varm tale om Jesunavnets store kraft. Hun kom også med en klar oppfordring til kadettene:

– La Jesu-navnet være grunnlaget og klippen i livet ditt!

– Min enkle hilsen til dere er denne: Velkommen til Offisersskolen, og velkommen til tjeneste i Jesu navn, avsluttet hun.

 

Sang og musikk

Kvelden bar også preg av musikalske innslag. Templet hornorkester deltok, og var under ledelse av Yngve Slettholm. Deres flotte spill av blant annet «Fill the World With Glory» av Kevin Larson høstet mye applaus.

Kadettene sang «Å, Gud jeg trenger deg» og sin nye sesjonssang «Evangeliets budbærere», sistnevnte skrevet av Ingebjørg M. Lyster og Ann Pender. Kadett Benny Munk spilte kornettsolo til «Kom og rør ved meg».

Major John Wahl kom med hilsen på vegne av det danske territorium til forsamlingen og til de danske kadettene, og selv om programmet var lagt av Offisersskolen, var det sjefssekretæren, oberst Jan Peder Fosen, som sørget for fint å lose alle frammøtte gjennom hele velkomstmøtet.