a123

– Vi vil høre hva du mener

– Vi vil høre hva du mener
Frelsesarmeens lederråd. Foto: Mette Randem

Lederrådet ber om tilbakemeldinger fra alle som er engasjert i Frelsesarmeen.

Si din mening – svar på undersøkelsen her


– Vi vil høre hva du mener
Kommandør William Cochrane

I starten av februar besluttet lederrådet at det skal utarbeides en overordnet kommunikasjons- og innsamlingsstrategi for Frelsesarmeen. Målet er et samlende, praktisk dokument med tydelige strategier og tiltak. Dokumentet skal ha en begrenset tidshorisont, revideres jevnlig og være forankringen for andre styringsdokumenter på fagfeltet, som kommunikasjonsplattform, mediebok og ulike markedsplaner.

– Hensikten med arbeidet er å hjelpe oss til å være kloke og velsignet praktiske i hvordan vi framover skal bruke kommunikasjon som verktøy for for å nå oppdraget vårt, som er «å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering», sier kommandør William Cochrane, øverste leder for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene.

 

Lytte og lære først, så handle

Arbeidet med strategien er organisert som et prosjekt med lederrådet som styringsgruppe, en arbeidsgruppe med fagfolk fra kommunikasjonsavdelingen og en bredt sammensatt referansegruppe som skal gi arbeidsgruppa råd underveis. Sistnevnte er sammensatt med tanke på både geografisk spredning samt at brede lag og ulike ansvarsnivå i Frelsesarmeen skal være representert, fra grasrot til ledernivå.

– Vi vil høre hva du mener
Geir Smith-Solevåg, avdelingssjef for kommunikasjonsavdelingen

– Prosessen er minst like viktig som resultatet, forteller Geir Smith-Solevåg, som fra januar 2017 er avdelingssjef for kommunikasjonsavdelingen og prosjektleder for arbeidet.

– Derfor er jeg glad for alle de flotte og kompetente folka vi har fått med i dette prosjektet. Og jeg er forhåpningsfull til at vi skal få mange tilbakemeldinger – fra ansatte, frivillige, soldater, tilhørige, møtebesøkende, brukere av tjenestene våre og alle andre som er opptatt av Frelsesarmeens framtid. Produktet blir ikke bedre enn prosessen vi har for å skape det. Derfor tar vi oss nå god tid i oppstartsfasen til å lytte til innspillene vi får gjennom denne spørreundersøkelsen. 

Vi er blitt gjort oppmerksom på at enkelte er bekymret for anonymiteten ved kombinasjonen av å oppgi fylke, alder og tilknytning. Vi understreker at vi ikke vil koble enkeltbesvarelser med demografi i analysen, men oppfordrer eventuelt til at man oppgir et annet fylke enn sitt eget dersom man mener det er nødvendig. Fylkesfordelingen vil dermed ikke bli benyttet i analysen.

Si din mening - svar på undersøkelsen her 

Undersøkelsen stenges mandag 20. mars kl. 12.00.

Europa spør også!

Mer tid til å hjelpe oss? Frelsesarmeens europeiske nettverk for kommunikasjon er også interessert i å vite hva du mener. Her finner du en undersøkelse med et litt annet utgangspunkt og andre spørsmål. Nettverket består av personell som arbeider med kommunikasjon i de ulike territoriene. De møtes årlige for å lære av hverandre og drøfte felles utfordringer. Undersøkelsen er på engelsk og vi håper noe av dere også har tid til å besvare denne. Takk!

Fakta (om den norske undersøkelsen):

Arbeidsgruppe:

Andrew Hannevik, informasjonssjef

Marianne Jernberg, kommunikasjonsrådgiver

Silje Schønning Geirdal, kommunikasjonsrådgiver

Jan Størksen, markedsansvarlig

Lars Kristian Singelstad, nettredaktør

Hilde Dagfinrud Valen, redaktør

Geir Smith-Solevåg, avdelingssjef kommunikasjon

 

Referansegruppe:

Trine Gjermundbo, kommunikasjonssjef i Fretex Norge

Divisjonssjef Bente Gundersen, Nordre divisjon

Sindre Fottland, daglig leder i barne- og familievernet, Trondheim

Løytnant Marit Myklebust, daglig leder i rusomsorg, Fetsund

Vetle Jarandsen, Frelsesarmeens barn og unge

Kaptein Ørjan Amland, korpsleder Stavanger

Liv Randi Lindseth, tilhørig og diplommarkedsfører

 

Styringsgruppe: Frelsesarmeens lederråd

Kommandør William Cochrane, territorialleder

Oberst Jan Peder Fosen, sjefsekretær

Oberst Birgit Fosen, avdelingsleder kvinner

Oberstlt. Thorgeir Nybo, avdelingsleder forvaltning

Oberstlt. Frank Gjeruldsen, avdelingsleder felt

Major Lise Luther, avdelingsleder personal

Lindis Evja, avdelingsleder sosial

Geir Smith-Solevåg, avdelingsleder kommunikasjon