a123

”Hallelujamarsj” i Paris

”Hallelujamarsj” i Paris

Oslo 3. korps hornorkester besøkte Paris i pinsen (se video).

 

For et hornorkester er det viktig å ha noe å øve imot. I brassband-bevegelsen er det gjerne konkurranser og mesterskap. For et Frelsesarmé-orkester er ofte utenlandsreiser med kontakt og fellesskap med salvasjonister i andre land en viktig inspirasjonskilde.

Årets pinsetur til Paris føyer seg inn i en serie spennende og originale utenlandsturer for Oslo 3. korps hornorkester de senere år: Til Berlin i 2009. Til Portugal i 2010. Til Tsjekkia i 2011. (I 2012 ble det etter spesiell invitasjon tur til Hidra ved Flekkefjord.) Hvordan får man til slike turer? Det er utrolig hva gode kontakter kan bety.

 

Multikulturell Armé

Besøket til Paris var ekstra spennende, ikke minst fordi den franske Frelsesarmé har gjennomgått en kulturforvandling de siste tjue år. Fra å være en nokså begrenset ”hel-europeisk” armé er den blitt transformert til et sprudlende, dynamisk og voksende multikulturelt fellesskap, sterkt preget av afrikanske innvandrere. Et slikt kulturinnslag skaper en entusiasme og en ”spirit” som vi normalt sjelden ser her i Europa. Til Frelsesarméen i Paris strømmer innvandrere som bl.a. kommer fra tidligere belgiske og franske kolonier, og mange har gått på Frelsesarmeens skoler i for eksempel Kongo. Ved hvert av de tre korpsene i Paris-området, Boulogne-Bilancourt, Lilas og Cæur de Vey, er normale søndagsforsamlinger opp til 150-250 mennesker. I dette Frelsesarmé-fellesskapet opplever mange av innvandrerne det vi hørte om i gamle dager i Frelsesarméen i Norge, fellesskap og sosialt løft.

”Hallelujamarsj” i Paris
Multikulturelt fellesskap hos FA i Paris
 

Sterke møter og konserter

Lørdag ettermiddag var det friluftskonsert ved den berømte Notre Dame-katedralen. Lørdag kveld konsert i Boulogne-Bilancourt med den norske ambassadøren, Tarald Brautaset, tilstede under hele konserten! Vår nye korpsleder, Enos Mabada talte.

Søndag var det konserter/møter i det berømte Palais de la Femme, en omfattende institusjon med opp mot to hundre leiligheter og hybler for kvinner og familier i en vanskelig situasjon. Her er det også et stort, moderne møtelokale som rommer opp til fem hundre mennesker; og lokalet var fullpakket både formiddag og ettermiddag.

Den spesielle afrikanske stemningen preget møtene, to timer langt møte om formiddagen og tre(!) timer om ettermiddagen. Hvorfor så lange møter? Jo alle mulige grupper, tamburiner, kor, gospel, hornorkester etc fra alle tre korps skulle selvsagt ha hver sine anledninger. Og det var ikke slik at når de hadde hatt sin fremtreden, så dro de hjem. Nei, de holdt ut til siste slutt. Inspirerende!

 

”Hallelujamarsj” ”Hallelujamarsj” i Paris

På hornorkestrets repertoar, som alltid inspirerende og drivende ledet av Mattias Wallin, var soprankornett-solo (Jan Egil Trobe), kornettsolo (Synnøve Brandsgård), eufoniumsolo (Henrik Dalhaug) og klaversolo (Anne Lene Rondestveit Mabada). På orkestrets spilleliste sto bl.a. klassikere som In Quiet Pastures og Just As I am og videre stykker som Saints of God, Simple Gifts og Faith is the Victory. Også mannskoret, dyktig ledet av Svein Borgersen, gjorde lykke, ikke minst med å synge på fransk. Størst lykke gjorde imidlertid sangen ”Se vi drager frem i striden for vår Gud”. Man kan trygt si at salen kokte. Dette var en sang som gikk rett inn i hjerte på forsamlingen, som etter krav om ”ett vers til” viste tilløp til ”hallelujamarsj”.

Stor takk til dirigentene, Mattias Wallin og Svein Borgersen og sjefsarrangør, kommandør Thorleif Gulliksen. Takk også til våre franske verter, oberstene Jane og Massimo Paone og major Patrick Marsh som hadde lagt opp dette utrolig spennende Paris-besøket. Denne turen var også første hornmusikktur for Alma, datter til Mattias og Ann-Kristin, fem måneder gammel og alltid blid. Den skal tidlig krøkes…