a123

- Fortsatt fokus på at vi er en armé

- Fortsatt fokus på at vi er en armé

Ingen sammenslåing av sosialavdelingen og feltavdelingen.

 

Frelsesarmeens lederråd har besluttet at de ikke vil arbeide videre med planene om mulig sammenslåing av sosialavdelingen og feltavdelingen i denne omgang.

- Vi ønsket å vurdere om det fantes en bedre måte å organisere arbeidet på enn med dagens inndeling i en sosialavdeling og en feltavdeling, forteller sjefsekretær Oberst Jan Peder Fosen. - En arbeidsgruppe bestående av major Jan Risan (leder), oberst Birgit Fosen, Lindis Evja, major Paul Waters og major Bernt Olaf Ørsnes leverte sin rapport i fjor, og etter å ha vurdert argumentene for og imot, har vi nå landet på at vi beholder dagens organisering, sier han.

Fosen understreker likevel at det fortsatt vil være fokus på at vi er en armé, og at målet er at avdelingene skal arbeide enda tettere og bedre sammen.