a123

- Frelsesarmeen var aldri ment å holde seg innenfor fire vegger!

En engasjert verdensleder fylte Frelsesarmeens storstue i Oslo tirsdag kveld.

 - Dette er ikke verst for en tirsdagskveld. Så flott at så mange har kommet for å møte meg, spøkte en opplagt kommandør Clive Adams i et fullstappet Templet, da han introduserte kveldens hedersgjest, general Linda Bond. Generalen parerte med å antyde at dette kanskje egentlig var en slags prøve for om hun var skikket til å være hovedtaler på jubileumskongressen i 2013.

Imponert general

Frelsesarmeens verdensleder var tirsdag 6. mars på sitt første besøk i territoriet etter at hun tiltrådte som general. Tidligere på dagen hadde hun i to omganger hatt møter med norske offiserer, og på kvelden var dørene åpne for alle som ville møte henne.

- Jeg er imponert over rausheten dette territoriet viser mot den internasjonale Frelsesarmeen. Både i penger men også når det gjelder å gi arbeidere ut til arbeidet i andre land, sa Linda Bond. – Jeg vil også takke dere for det dere gjorde i forbindelse med 22. juli. Jeg var i bilen på vei hjem fra arbeid den dagen, og jeg kunne ikke tro det jeg hørte. Sjefsekretæren informerte meg om at også Frelsesarmeen raskt tok grep for å hjelpe de berørte, og jeg vil takke dere for det.

- Vi hører sammen

Generalen lanserte på slutten av fjoråret en visjon for den internasjonale Frelsesarmeen, ”Én armé – ett oppdrag – ett budskap”. Den var også utgangspunktet for hennes hovedbudskap denne kvelden.

- Vi er en armé som hører sammen. Jeg vil også skryte av deres ledelse her som selv har utviklet en visjon for arbeidet her – og som passer bra med den internasjonale visjonen.

Felles oppdrag

Generalen understreket at Frelsesarmeens oppdrag ikke er unikt.

- Det er Guds oppdrag – som han ga oss allerede i det gamle testamentet. Det er Jesu oppdrag. Det er oppdraget til den tidlige kristne kirke. Det er oppdraget som enhver kirke i vårt århundre skulle holde på med, og refererte til Lukas 4,14 hvor Jesus snakker om å sette undertrykte fri. Vi er kalt til å forkynne de gode nyhetene om Jesus som verdens frelser.

Hun refererte til general Gowans som formulerte Frelsesarmeens oppdrag som å ”save souls, grow saints and serve suffering humanity”.

- Ganske annerledes ord enn Jesus brukte, men det er jo det samme oppdraget. Frelsesarmeens budskap er at Jesus kan forvandle livet ditt. Frelsesarmeen var aldri ment å holde seg innenfor fire vegger. Jeg tror vi er Guds gave til ethvert lokalsamfunn.

- Frelsesarmeen var aldri ment å holde seg innenfor fire vegger!
Generalen frisker opp gamle kunster - å gjøre speiderhilsen. Foto: Kjell Håkon Larsen

Uvanlig overrekkelse

Generalen fikk i løpet av møtet også anledning til å utnevne Johannes Ystad fra Lørenskog til generalspeider. Antallet speidere som har fått denne høyeste utmerkelsen i Norge siden årtusenskiftet kan telles på en hånd, og enda mer spesielt er det at generalen selv overrekker utmerkelsen.

- Vanligvis underskriver jeg bare disse, så det er veldig hyggelig å få lov til å levere den ut personlig, kommenterte Linda Bond.

I det innholdsrike møtet fikk forsamlingen også lytte til Frelsesarmeens territoriale hornorkester, Drammen gospelkor, kadettene samt Gyda Hansen som etter mange år er tilbake i Frelsesarmeen som ildsjel i Risør. Etter møtet tok generalen seg god tid til å hilse på og snakke med mange av de fremmøtte.

 

General Linda Bond

  • Frelsesarmeens 19. verdensleder, tredje kvinne
  • Født i Canada 1946, tiltro som general 31.01. 2011.
  • Har bakgrunn som menighetsleder, divisjonssjef, lærer og personalsjef. Hun har vært i toppledelsen for Frelsesarmeen i Canada, USA Western og Australia Eastern.
  • Har en bachelor i Religious Education og en master i Theological Studies.