a123

- Glede, vemod og takknemlighet

Farvelmøte for kommandørene Marianne og Clive Adams i et fullsatt Tempel.

- Glede, vemod og takknemlighet

Slik beskrev kommandør Marianne Adams følelsene hun sitter med når hun nå skal ta fatt på nye utfordringer sammen med sin mann Clive, på farvelmøtet i Templet. Glede over alt det flotte arbeidet til Frelsesarmeen, vemod over å måtte reise og takknemlighet for de spennende årene de har hatt i Norge, Island og Færøyene. Hun takket alle enkeltmenneskene som er Frelsesarmeen og som uke etter uke forkynner med sine liv og sine ord, og på den måten åpner for møter mellom Gud og mennesker.

 

Mange takket

Kommandørene Marianne og Clive Adams reiser nå for å ta ansvar for Frelsesarmeens arbeid i England, Skottland, Wales og Nord Irland, etter å ha hatt det samme ansvaret i Norge, Island og Færøyene de siste 2 årene. Det var oberst Jan Peder Fosen som ledet farvelmøtet i et fullsatt Tempel søndag formiddag. Templets sangbrigade og hornorkester bidro med sang og musikk i gudstjenesten der major Anne Lise Undersrud (feltsjef), Lindis Evja (sosialsjef) og oberst Birgit Fosen (kvinneorganisasjonen) hilste og takket kommandørene for deres lederskap. Frelsesarmeens barn og unge ville også være med og takke Marianne og Clive, og før de gikk til søndagsskole og Ung Tro, kom derfor små og store fram med hver sin rose til kommandørene.

 

En levende Armé

I sin tale utfordret Clive Adams Frelsesarmeen til fortsatt å være en levende armé. - I et samfunn med store utfordringer må vi fortsette å gå gjennom dørene som åpnes for oss, sa han. Han oppfordret alle til å følge Jesus og til å være usedvanlige mennesker med usedvanlige liv i en vanskelig tid. – Vi skal være der Jesus er, vi må gå ut til Jesus utenfor leiren (Hebr. 13, 13), fortsatte han og understreket at Frelsesarmeen ikke er Guds svar på samfunnets problemer, men Guds redskap. – Vi skal være det Gud har kalt oss til å være, sa han og oppfordret til å finne balansen mellom tilbedelse og tjeneste. – Skal vi fullføre vårt kall må tilbedelsen og tjenesten henge sammen!

Til slutt i gudstjenesten stilte kommandørene seg midt i salen og med den tallrike forsamlingen rundt seg, ble Velsignelsen sunget. Om noen dager er Marianne og Clives tid som ledere for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene over og de tar fatt på nye oppgaver. Med seg på veien får de vår takk og vår bønn om at Herren fortsatt skal velsigne og bevare dem.