a123

Adventshilsen fra kommandøren

Kommandør Dick Krommenhoek har skrevet en adventshilen til alle medlemmer av Frelsesarmeens trossamfunn.

Kjære medlemmer av trossamfunnet Frelsesarmeen

Advent 2015

Før pinse, kirkens bursdag, blir det sendt en personlig hilsen til dere, og det har vært gjort i mange år. Men kirkeårets avslutning og forberedelsestiden fram mot jul, advent- tiden, er også en god anledning til å sende en hilsen og en tanke om viktigheten av at den kristne tro bæres inn i vår verden.

Etty Hillesum, en ung nederlandsk kvinne som ble myrdet i Auswitch, skriver i sine dagboknotater ’Det handler ikke bare om at Gud bærer oss, vi har ansvar for å bære Gud inn i denne verden.’ Etty Hillesum var forut for sin tid når det gjaldt å formulere og praktisere en teologi etter Auswitch.

Den svenske predikanten Magnus Malm har i høst utgitt en bok om sekulariseringens effekt, ikke kun på samfunnet vi er en del av, men spesielt om i hvilken skremmende grad kirken sekulariseres innenfra.

Broder Andreas, grunnleggeren av Åpne Dører, ble for noen år siden spurt om hva han synes om at enkelte kirkebygg i Europa er blitt omgjort til moskeer. Han svarte at dette ikke bekymrer ham. Det gjør derimot det faktum at kirkene står tomme, slik at de kan omgjøres til moskeer. Eller restauranter. Eller treningssentre. Det er det egentlige problemet.

Adventshilsen fra kommandøren
Illustrasjon: «Noch Leuchtet der Stern» av

Hvis alt dette er sant, har vi som medlemmer av Frelsesarmeens trossamfunn grunn til å tenke over på hvilken måte vi, enkeltvis og i fellesskap, kan «bære» Gud inn i verden. Et aktivt gudstjenesteliv, et levende bønneliv, en fruktbar tjeneste og et inspirerende og relevant vitnesbyrd, er elementer som medvirker til at Jesus Kristus «bæres» inn i verden.

Adventtiden betyr «komme». Gud i Kristus kommer der hvor du og jeg velger å bære ham inn.

Med ønske om Guds rike velsignelse over adventtid og juletid.

 

Vennlig hilsen

Dick Krommenhoek

Territorialleder/kommandør