a123

Aksjon mot netthat

28. mai går tidenes første Rusken på nett-aksjon av stabelen. Da mobiliserer 35 ulike organisasjoner for å sette fokus på netthat og hva det gjør med samfunn, enkeltmennesker og ytringsfrihet. Frelsesarmeen stiller seg bak aksjonen.

Aksjon mot netthat

Undersøkelser viser at 1 av 10 nordmenn har blitt utsatt for trakassering på nett. Problemet er størst blant unge og hele 1 av 4 mellom 18 og 29 år har blitt utsatt for det og mange ender opp med dårlig selvtillit, søvnproblemer og angst.

Samtidig sier over 40 prosent av norske politikere at de ikke ytrer seg om enkeltsaker av frykt for netthat. Det betyr at netthat har blitt et demokratisk problem som må bekjempes for å ivareta en åpen og trygg samfunnsdebatt for alle. For å mobilisere flest mulig og nå bredt ut med nye verktøy i kampen mot netthat, har organisasjonen "No hate" tatt initiativ til å arrangere tidenes første Rusken på nett-aksjon sammen med over 30 organisasjoner fra alle deler av norsk samfunns- og næringsliv.

– Frelsesarmeen har gjennom 130 år med gatenært arbeid sett hva det kan gjøre med et menneskes selvrespekt å bli utsatt for fornedring og utskjelling. Det bekymrer oss at det har blitt mer mainstream å bruke tastaturet til det samme. Vi vil være med i kampen for et samfunn hvor alle blir møtt med raushet og respekt – også digitalt, sier Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen.

Hva menes med netthat?
For å få hjelp i arbeidet, har initiativtaker No hate rådført med Anine Kierulf, en av Norges fremste eksperter på ytringsfrihet, som har utarbeidet følgende betraktning som legges til grunn:
«Netthat er ikke et juridisk begrep, men brukes om nettytringer som er motivert av hat eller fremstår hatefulle. Vi har vid ytringsfrihet i Norge. Selv krass og fornærmende samfunnskritikk er ikke bare lovlig, men ønskelig.
Ytringer som truer eller sjikanerer enkeltmennesker, eller i ord eller bilder utleverer deres privatliv eller fremmer grovt hat overfor minoriteter, er imidlertid forbudt, og kan straffes.
De fleste nettytringer som har en hatefull tone, som er usaklige og angriper person fremfor sak, er ikke straffbare. De kan likevel være et problem. Ikke bare for dem de rammer, men for samfunnet som helhet: Hat er en menneskelig følelse som det er fullt lov å ha. Men når man øser sitt hat utover andre, viser forskning at mange – tidvis hele grupper – ikke orker å delta i samfunnsdebatten, på nett eller for øvrig. Dermed undergraves en sentral grunn til at vi beskytter ytringsfriheten – nemlig at flest mulig ulike stemmer skal kunne brytes mot hverandre i et levende demokrati.
Vi lever i et fritt samfunn, der ytringsfriheten skal være så vid som mulig. Fremfor at staten skal stoppe ytringer med forbud, er tanken at samfunnet selv – du og jeg – skal bruke våre stemmer til å si fra hva vi mener om ytringer vi ikke liker, slik at hat, hets og grums kan bekjempes nedenfra. For å realisere den tanken, må vi ta dette borgeransvaret på alvor.»

Mange organisasjoner stiller seg bak aksjonen
I tillegg til No hate deltar Amnesty International, Redd Barna, Røde Kors, Kripos, Frelsesarmeen, Bellona, NHO, Den norske kirke, Muslimsk dialognettverk, Naturvernforbundet, Spiseforstyrelsesforeningen, Stopp Hatprat, Mental Helse Ungdom, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk skuespillerforbund, Schibsted, Norges institusjon for menneskerettigheter, Telia, Elkjøp, Kavlifondet, Elvebakken videregående skole, Splay One, DiMe –Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken, Telenor, Human-Etisk Forbund, Holmestrandsbibliotekene, Norsk Folkehjelp, Vierher, Kommunenes sentralorganisasjon, United Influencers, Egmont m.fl.

Markering på Youngstorget 28. mai kl. 9.00-10.00
Aksjonen starter på Youngstorget, hvor representanter fra politikk, kultur, idrett, samfunns- og næringsliv vil holde appeller og dele personlige meldinger på en 60 meter lang fysisk Facebook-feed som dekker Youngstorget på langs. I løpet av dagen skal feeden fylles med meldinger som viser hvordan vi vil at Facebook-siden vår skal se ut.

Parallelt publiseres meldingene i sosiale medier for å mobilisere flest mulig til å delta i #ruskenpånett. I anledning Rusken på nett-aksjonen lanserer No hate tre nye verktøy i kampen mot netthat:

1. Et netthatfilter som gir de som uttrykker seg hatefullt en påminnelse om konsekvensene av deres handlinger før de publiserer meldingene, så de kan tenke seg om en ekstra gang før de deler.

2. En ressursside på nett som hjelper de som har blitt utsatt for netthat med å håndtere situasjonen.

3. Nettravn-ordning som trygger barn og unges digitale nærmiljø i samarbeid med skoler og foreldre.

Program på åpningen av Rusken på nett-aksjonen, tirsdag 28. mai, kl 09.00 på Youngstorget:
• 09.00: Velkommen til Rusken på nett, presentasjon av ny innsikt om konsekvensene av netthat for norske politikere og nye verktøy for å bekjempe netthat v/Preben Carlsen, styreleder i No hate.
• 09.10: Lansering av netthatfilter utviklet av No hate og Telia v/Abraham Foss, adm.dir. Telia Norge.
• 09.15: Offisiell åpning av Rusken på nett-aksjonen v/Statsminister Erna Solberg.
• 09.20: Å bli hatet av barn og unge v/Dennis Vareide, Youtuber.
• 09.23: Ytringsfrihetens begrunnelser v/Anine Kierulf, fagdirektør i Norges institusjon for menneskerettigheter.
• 09.26: Når netthatet blir sterkt nok stilner selv de sterkeste stemmene i samfunnsdebatten v/Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten.
• 09.29: Netthat er straffbart og lovbrudd får konsekvenser v/politidirektør Benedicte Bjørnland.
• 09.32: Når klimahat bremser viktig utvikling v/Bård Vegard Solhjell, generalsekretær i WWF.
• 09.35: Gi oss nye koster! v/John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International.
• 09.38: Å bli hatet for den man er, v/Majja (16) elev på Elvebakken Videregående skole.
• 09.41: Hvordan vil du at Facebook-feeden din skal se ut i dag? Statsminister Erna Solberg skriver sitt svar på spørsmålet på den 60 meter lange Facebook-feeden og får følge av appellanter, de 30 organisasjonene som deltar på Rusken på nett, andre kjente profiler og forbipasserende.

Etter arrangementet blir det muligheter for å intervjue deltakerne på Rusken på nett-aksjonen og profilene som er til stede. Mange av dem har personlige erfaringe med netthat og er villige til å dele sine opplevelser i anledning Rusken på nett.