a123

Alle får den pensjonen de har krav på

Alle får den pensjonen de har krav på

Viktig presisering fra Frelsesarmeen.

 

Frelsesarmeen er denne uken i retten for å klargjøre hvem som skal betale regulering av pensjonspremie for tidligere ansatte i to av våre nedlagte institusjoner. Alle tidligere ansatte i disse institusjonene har fått, og vil få, den pensjonen de har krav på.

For at pensjonen skal kunne følge pris- og lønnsutviklingen må det årlig innbetales en reguleringspremie. Uenigheten dreier seg om hvem som skal betale denne premien for institusjoner som nå er lagt ned. Dette er et prinsipielt spørsmål som det er viktig å få avklart av en domstol.

Det er altså ingen grunn til bekymring i forhold til om man får sin pensjon, det eneste som nå skal avklares er hvem som skal ta regningen for justeringen, Frelsesarmeen eller Sikringsordningen.