a123

Anker dommen

Anker dommen

Sikringsordningen anker dommen fra Oslo tingrett som ga Frelsesarmeen medhold i pensjonstvist.

I august ble Frelsesarmeen frifunnet i Oslo tingrett etter at Sikringsordningen hadde saksøkt organisasjonen. Bakgrunnen var uenighet om hvem som skal betale regulering av pensjonspremie for tidligere ansatte i to av våre nedlagte institusjoner. Men nå har Sikringsordningen bestemt seg for å anke denne dommen.

- Vi skal om kort tid møte vår advokat for å drøfte innholdet i anken og hvordan vi arbeider videre med dette. Vi vet ennå ikke når saken kommer opp i lagmannsretten, men sannsynligvis om 1 1/2 til 2 år, sier Thorgeir Nybo som er forvaltningssjef i Frelsesarmeen. 

 

Urimelig krav

Frelsesarmeen har i mange år drevet sosiale institusjoner med støtte fra det offentlige. To av dem var Bjørklund Alderspensjonat i Tromsø, som var et aldershjem, og Bestumhjemmet i Oslo, som var et sykehjem. Selv om disse institusjonene er nedlagt førte en lovendring fra 2004 til at tidligere arbeidsgiver også måtte dekke såkalt regulering av pensjonen. Frelsesarmeen fikk derfor en ekstra pensjonsregning for institusjoner som var nedlagt mange år tidligere. Dette mente de var urimelig og nektet å betale. Oslo tingrett har frifunnet Frelsesarmeen for dette kravet, men denne dommen blir nå anket.