a123

Bønnedag 25. september

Søndag 25 .september er det internasjonal bønnedag for ofre for menneskehandel.

Menneskehandel har blitt et omfattende problem i verden, også i Norge. Tradisjonen tro er det også i år internasjonal bønnedag for ofre for menneskehandel. Merk deg datoen: 25. september.

Mer informasjon og materiale kommer rett over sommeren.

Bønnedag 25. september