a123

Bønnedag for barn

30. mars er det territorial bønnedag for barn. Vær med i bønn for barn i din menighet, ditt lokalsamfunn, Norge og verden.


Bønnedag for barn

 

Informasjonsbrev

 

Følgende materiell kan brukes til markering av dagen i menigheter:

Bønnevandring

Materiell til bønnevandring

Forbønn