a123

Bønnedag for ofre for menneskehandel og Global uke

Bønnedag for ofre for menneskehandel og Global uke

Bønnedagen for ofre for menneskehandel er søndag 22. september. Årets bønnedagsavis er klar og du finner den her!

Global uke er et initiativ fra kirkene i Norge, samlet i Norges Kristne Råd (NKR), for å belyse global urettferdighet sammen og samtidig, i løpet av en fast årlig uke. Menighetene inviteres til å markere bønnedagen og Global uke – gjerne sammen med andre kirkesamfunn og lokale lag i nærmiljøet.

I år er Bønnedagen for ofre for menneskehandel søndag 22. september.
Global uke er 10.–17. november.

Vær med å be!

Last ned filBønnedagsavis 2019(3 4 7 3kb)

Årets bønnedagsavis finner du her
Mer info og ressurser til bruk under Global uke finner du på www.globaluke.no
Fakta- og handlingsark om moderne slaveri finner du her