a123

Be for Manchester

Be for Manchester
Frelsesarmeen stilte i natt opp for å bistå hjelpemannskapene og publikum. Arkivbilde. Foto: Salvation Army UK

General André Cox oppfordrer oss til å be for alle berørt av terroren i Manchester, og dele Guds fred med venner, familie, kolleger og den vide verden.

Frelsesarmeens verdensleder, general André Cox, skriver i en uttalelse om terroren i Manchester: "Som mange mennesker, sliter jeg med å se Guds plan i tap av unge, uskyldige liv. Likevel er jeg forsikret om at Gud er med oss selv i de mørkeste tider, slik salme 46 minner oss om: Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær. Derfor frykter vi ikke når jorden skaker, når fjellene vakler i havets dyp."

Han trekker fram at "det som begynte med bare en persons fryktelige handlinger - har blitt fulgt opp av tusenvis av handlinger av kjærlighet og uselviskhet, med folk fra Manchester og utover som viser og gir omsorg og medfølelse".

Til slutt minner han oss på den siste gaven som Jesus ga sine disipler. «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere» (Johannes 14:27).

"I disse vanskelige dager, kan vi motta den freden; Og kan vi søke å dele det med venner, familiemedlemmer, kolleger og den vide verden", skriver André Cox.