a123

Bedriftsintern aldersgrense 70 år

Bedriftsintern aldersgrense 70 år

Frelsesarmeen vedtok bedriftsintern aldersgrense 70 år 22. juni 2016, gjeldende fra samme dato.

Aldersgrensen for stillingsvern er hevet fra 70 til 72 år i Arbeidsmiljøloven, men med mulighet for å innføre bedriftsintern aldersgrense 70 år.

Frelsesarmeen vedtok bedriftsintern aldersgrense 70 år 22. juni 2016, gjeldende fra samme dato. I praksis vil det si at det er ingen endring fra tidligere, og offiserer og sivilt ansatte har samme aldersgrense. Endringen gjelder alle som fyller 70 år etter 22. juni 2016, men formkravene skal allikevel oppfylles (se evt P-3.3.18)

Den enkelte kan fortsatt velge å ta ut pensjon og slutte og jobbe tidligere enn 70 år, men når vil avhenge av pensjonsordning og opptjening.

For mer informasjon, ta kontakt med nærmeste ledere eller personalavdelingen.