a123

Begivenhetsrik helg i Nordre

Begivenhetsrik helg i Nordre

Både insettelsesmøte og seminar på samme helg i Nordre divisjon.

Nordre divisjon hadde helgen 23.- 25.august seminar for korpsoffiserer og andre ledere i korpsene. Seminaret ble holdt i Trondheim korps. Majorene Thore og Ruth Bente Paulsen underviste i temaet "En levende menighet". Ved siden av undervisningen ble det også avholdt et utvidet divisjonsråd. I tilegg ble det hold flere bønnesamlinger rundt et stort kart der hele Nordre divisjon var tegnet inn.

Samlingen ble avsluttet med et stort insettelsesmøte søndag formiddag med de nye divisjonslederne majorene Thore og Ruth Bente Paulsen. Det var oberstene Birgit og Jan Peder Fosen som ledet og foretok den høytidelige handlingen.

Vi takker Gud for korpsene i Nordre divisjon og de enkelte som står på for at det skal vokse og utvikle seg.

 

Begivenhetsrik helg i Nordre
Divisjonslederne majorene Thore og Ruth Bente Paulsen og oberstene Birgit og Jan Peder Fosen.