a123

Bergen slumstasjon blir en del av Ladegården korps

Bergen slumstasjon blir en del av Ladegården korps

Fra 1. august 2014 vil Bergen slumstasjon bli en del av Ladegården korps.

Slumstasjonen vil fortsatt være et tiltak som skal dekke hele Bergen by.

I denne forbindelse vil Ladegården korps fra høsten følges opp fra Frelsesarmeens Hovedkvarter som en "pilot" eller "modell" for hvordan det kan satses i korpsene i territoriet, med vekt på bl.a. et integrert diakonalt arbeid i korpsene. Mer informasjon om dette vil komme etter sommerferien.

 

 

Sjefsekretæren, 11. juni 2014