a123

Besøkstjeneste for pensjonerte offiserer

"Over 60" får ansvar for tjenesten.

Besøkstjeneste for pensjonerte offiserer

 

 

Fra 1. august 2013 legger vi administrativt om besøkstjeneste for pensjonerte offiserer. Den vil fra denne datoen bli knyttet til "Over 60"- kontoret i Oslo, og ikke lenger til Frelsesarmeens Kvinner.

Major Marit Krumsvik vil fortsette i 20% stilling i oppgaven og "Over 60"- kontoret vil bidra med en stilling på 20%. Vi vil med dette fortsatt ivareta våre pensjonerte offiserer på en så god måte som mulig.

  

Sjefsekretærens kontor, 13. mai 2013