a123

Besøkte Kirkenes Verdensråd

Besøkte Kirkenes Verdensråd
Kommandør Vibeke Krommenhoek og FaBU-styremedlem Caroline Holm-Hansen. Foto: Vibeke Krommenhoek

Kommandør Vibeke Krommenhoek og FAbU-styremedlem Caroline Holm-Hansen besøkte i forrige uke Genève i regi av Norges Kristne råd.

Det var det nye styret for Norges kristne råd, i tillegg til et par ungdomsrepresentanter fra ulike kirkesamfunn, som besøkte Kirkens Verdensråd, for å se nærmere på deres arbeid.

Kirkenes Verdensråd jobber med å samle medlemskirkene til å lage en klar og tydelig kristen stemme internasjonalt.

Temaene under møtet var blant annet fordeling av verdens ressurser, hjelp til flyktninger, klimautfordringer og tilgang til rent vann for alle, forteller Vibeke Krommehoek.