a123

Bli med på Vennskapsaksjonen

Hvert år har hver og en av oss mulighet til å hjelpe mennesker i vennskapsland, på en helt spesiell måte. Vennskapsaksjonen for 2015 er som i fjor, lagt til fastetiden.

Som offiser, soldat, tilhørig, medlem eller møtebesøkende i Frelsesarmeen, oppfordres alle til giverglede i Vennskapsaksjonen – tidligere kjent som «Selvfornektelsesuken».

Frelsesarmeen er en verdensomspennende organisasjon og vi jobber nå i 126 land. I mange av disse landene er de økonomiske ressursene begrenset. Selv om de menneskelige ressursene er store, blir ofte ideer og pågangsmot begrenset av de økonomiske utfordringene. Med Vennskapsaksjonen ønsker vi å bidra til å gjøre arbeidet lettere for våre medarbeidere i de fattige delene av verden.

I år skal både egne og korpsets innsamlede midler være med på å styrke Frelsesarmeens arbeid i Uganda, India Sør-Vest, Tsjekkia og Sør-Afrika territoriet (som inkluderer Sør-Afrika, Swaziland, Namibia, Lesotho og St. Helena).

Vennskapsaksjonen for 2015 er som i fjor, lagt til fastetiden. Vår oppfordring er å gjøre det kjent for alle i ditt korps at mars er måneden for aksjonen, og ikke minst viktigheten av giverglede. I fastetiden oppfordres vi til å gi rom for bønn, stillhet og søken etter Guds vilje. Aksjonen er derfor vårt misjonsoffer, der appellen er å avstå fra ting vi kan klare oss uten for en liten periode – men heller tenke på de som trenger vår hjelp. Hva med for eksempel å gå til jobb, unngå å kjøpe kaffe ute eller droppe kino/konsert?

Søndag 29. mars er offerdag for aksjonen. Bøsser kan bli tilsendt om ønskelig, de kan bestilles på FA-handel@frelsesarmeen.no. Se for øvrig Perleportalen for nyttige tips og mer informasjon i tiden som kommer. Det er også sendt ut en PowerPoint-presentasjon som kan brukes til å fortelle om Vennskapsaksjonen på forskjellige arrangement, offentlige møter, gruppesamlinger m.m. i korpset.

La oss stå sammen om Frelsesarmeens store oppdrag i verden, og være med på å bidra og investere i Guds rike.