a123

Bydelsdirektøren: ‒ De ansatte må føle seg trygge

Bydelsdirektøren: ‒ De ansatte må føle seg trygge

Mandag 8. juni er det Rusfri dag. I år er det spesielt fokus på arbeidsliv og rus. Bydel Søndre Nordstrand i Oslo tok selv initiativ til å engasjere seg spesielt i dagen. Se video med bydelsdirektøren!

Bydel Søndre Nordstrand skal markere Rusfri dag – med spesiell fokus på arbeidsliv og rus – for alle sine 1 200 ansatte ved samtlige 60 enheter. Bydelsdirektøren stiller selv opp som ambassadør.

‒ I bydel Søndre Nordstrand jobber vi med mennesker som sliter med rus hver dag. Forskning viser at en av fire arbeidstakere mener at det drikkes for mye i jobbsammenheng. Jeg vil at våre ansatte skal føle seg trygge på jobb. Derfor stiller jeg opp som ambassadør for Rusfri dag 8. juni, sier Hans Reidar Ness.

Får du ikke opp video? Klikk her!

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

− Alkohol er ikke en privatsak når det går ut over jobben, da har leder en plikt til å bry seg, sier Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter.

En undersøkelse Akan utførte i 2013 viser at en av fire har opplevd en situasjon der en medarbeider har hatt problemer knyttet til rus eller spill i løpet av det siste året. Akan erfarer at bedrifter som utvikler en kultur med større åpenhet rundt tema rus- og avhengighet, lykkes i å fange opp medarbeidere på et tidligere tidspunkt og dermed stoppe en uheldig utvikling.