a123

Deler verdifull erfaring

Sosialavdelinger fra 11 Frelsesarmeen land møtes i neste uke til nettverkssamling. En verdifull og lærerik samling, mener Lindis Evja, sosialsjef i Frelsesarmeen.

Immigrasjon og hvordan knytte evangeliet til sosialt arbeid er to hovedtemaer når sosialsekretærer fra 11 land møtes til nettverksmøte i Lisboa på mandag.

– Hensikten med en slik samling er å dele erfaringer og hente inspirasjon fra andre lands arbeid. Selv om forskjellene er store fra land til land, ser vi mange av de samme utfordringene, forteller Lindis Evja, sosialsjef i Frelsesarmeen.

 

Samtale om like utfordringer

Nettverkssamlingen har i flere år vært et fast møtepunkt for sosialavdelingene i flere Frelsesarmé-land i Europa.

– Vi arbeider blant mennesker med samme kriser og vanskeligheter. Da er det viktig at vi snakker sammen og deler erfaringer for å hjelpe hverandre. Arbeid med romfolket er et eksempel på noe vi kan dele erfaringer fra, sier Evja og trekker også fram arbeidet mot menneskehandel.

Deler verdifull erfaring
Lindis Evja, sosialsjef i Frelsesarmeen, mener det er verdifult å dele erfaringer på kryss av landegrensene. Foto: Ranveig Nordgaard

– Vi har jobbet tett med Storbritannia, som har vært et foregangsland i Europa på dette temaet. Det har gitt en god giv til arbeidet i Norge, sier hun.

– Frelsesarmé-landene som deltar på nettverkssamlingen har ulike ressurser, kan man likevel ha en lik tanke om hvordan man kan løse problemer?

– Man skal ikke undervurdere det at noen land har mer penger og større frihet, men jeg mener det likevel er momenter som er verdifulle for alle. Land som har begrensede ressurser må tenke kreativt. Den erfaringen er nyttig for de av oss som har mer ressurser. Det handler om å gjøre arbeidet på en optimal måte for de menneskene det gjelder.

 

Vil fortelle om suppe-såpe-frelse kurs

Som et utspring av samlingen som begynner mandag, er det startet to undernettverk, der Norge også deltar. Knut Haugsvær sitter i arbeidsgruppen for arbeid blant Roma-folket og Petra Kjellén Brooke deltar i nettverket mot menneskehandel.

– Hvilke erfaringer kommer dere til å dele fra Norge på nettverkssamlingen?

– Vi tar med oss vårt «frelse-hefte», som vi har oversatt til engelsk. I tillegg skal vi fortelle om kurset vårt, «Suppe, såpe, frelse», som vi holder for alle våre ansatte. Det blir fint også å kunne fortelle om akuttovernattingen vi nå drifter på Teisen.

 

Samtaler om evangeliets plass i sosialt arbeid

Det har nylig blitt gjort en undersøkelse om hvordan Frelsesarmeen i Europa klarer å integrere evangeliet i sosialt arbeid og bruke det som ressurs. Undersøkelsen presenteres i løpet av dagene i Lisboa.

– Det blir spennende. Vi skal også ha en samtale om hvordan vi legger til rette for at våre folk skal kunne bringe evangeliet inn blant de vi jobber med. Både for å vise hvorfor vi gjør som vi gjør og som en ressurs for enkeltmenneskene.

– Hva gjør dere med lærdommen som kommer ut av nettverksmøtet?

– Innspillene fra folk som jobber ute har jo betydning for hva vi tenker videre. Om vi for eksempel ser at Sverige gjør noe som kan være interessant for oss, er det naturlig å se nærmere på om dette er noe vi kan bruke hos oss. Og da er det ikke slik at vi holder det til sosialtjenesten, men at vi deler erfaringen med hele Frelsesarmeen.

Mellom møtene i Lisboa vil deltagerne også se nærmere på Frelsesarmeens arbeid i Lisboa, der de vil besøke noen av tiltakene i byen.