a123

Dette er dommen

Dette er dommen

Som kjent ble Frelsesarmeen frifunnet for pensjonskrav pålydende flere titalls millioner i Oslo tingrett. Mange har ønsket å lese dommen i sin helhet og derfor publiserer vi hele dommen her.

Dom i saken kom i begynnelsen av august 2013, hvor Frelsesarmeen ble frifunnet for alle krav og ble i tillegg tilkjent dekning av sine sakskostnader. Overføringsavtalens Sikringsordning har ikke tatt stilling til om de vil anke saken.

Les dommen her