a123

Elektronisk søknad for Frelsesarmeens Legater

Elektronisk søknad for Frelsesarmeens Legater

I år sendes søknader inn via skjema på Perleportalen.

 

Det er tid for å søke om tildeling fra Frelsesarmeens Legater, søknadsfrist for tildeling i 2015 er 15. september.

Søknadsprosessen er i år ny, det ligger nå ute elektronisk søknad på Perleportalen. Du finner den i menyen til høyre, under "ressurser". Du kan også gå direkte til søknadssiden her.

 

Vi vil minne om at Diakonifondet er avviklet og vi oppfordrer til å søke på Legatene.

 

Tildelingsrammene for Frelsesarmeens Legater er:

Legat nr. 1, Storbylegatet (Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim): Tildelingsramme for 2015 er 2,1 mill.

Legat nr. 2, Landsomfattende legat: Tildelingsramme for 2015 er kr. 300.000.

Legat nr. 3, Legat for lokal virksomhet: Egen søknadsprosess.

Legat nr. 4, Legat for sosialt arbeid: Tildelingsramme for 2015 er 1,9 mill.

Legat nr. 5, Legat for Barn, Ungdom og Utdannelse: Tildelingsramme for 2015 er kr. 160.000.

Legat nr. 6, Legat for eldre: Tildelingsramme for 2015 er 2,9 mill.

 

Se ellers informasjon om Legatene på Kvalitetssystemet.

 

Husk søknadsfristen 15. september.