a123

Endring av divisjonsgrense

Endring av divisjonsgrense

Divisjonsgrensen mellom Sentraldivisjonen og Østre divisjon endres.

Territoriallederen har godkjent at følgende endringer skjer, gjeldende fra 01. august 2014:

Disse korpsene flyttes fra Sentraldivisjonen til Østre divisjon:

  • Asker korps
  • Brandbu korps
  • Fagernes korps
  • Gjøvik korps
  • Lena korps
  • Odnes korps
  • Raufoss korps
  • Sandvika korps

I tillegg vil divisjonshovedkvarteret for Østre divisjon bli flyttet fra Solbergelva til Asker.

- Vi tror og håper at denne endringen vil være til nytte for Frelsesarmeens oppdrag, samtidig som vi ser at vi nå får to divisjoner på Østlandet som har mer likt antall korps å betjene, sier sjefsekretær Jan Peder Fosen.