a123

Endring av ordre

Endring av ordre

Major Anders Skoland er fra 1. august 2017 beordret som korpsleder i Templet korps, Oslo.

 

Sjefsekretæren, 21. juni 2017